top of page

MAHJONGCLUB
HAAGSE KRINGEN
SPEELAVONDEN MET CORONA MAATREGELEN

Mahjong speelavond voorwaarden 10pt.png

INLEIDING

We starten op 2 februari opnieuw met onze wekelijkse, gereguleerde, mahjongavond.  We doen dat doen met in acht name van de geldende door het RIVM gestelde restricties en maatregelen, alsmede het protocol verantwoord sporten van het NOC/NSF.

Onze speellocatie is in een sportkantine, derhalve gelden voor onze locatie ook de Horecamaatregelen en restricties.

Daarnaast heeft het club bestuur besloten om, in het groter algemeen belang van alle leden én de mogelijkheid om de locatie tot 2/3 van de capaciteit te kunnen bezetten, ook volledige vaccinatie of een recente negatieve test uitslag te verlangen, middels het Coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck app of coronacheck.nl website.


Bij klachten / symptomen, zelfs als u negatief getest bent, neem dan alstublieft uw verantwoording en blijf thuis!

Heeft u chronisch klachten doe de groep dan een plezier een doe kort voor het bezoek aan de speelavond een zelftest of laat u gratis testen via Testen voor Toegang

Taken vrijwilliger(s) opzetten speeltafels

Teneinde de speelavond soepel te laten verlopen, dienen de speeltafels liefst ruim van te voren te zijn opgesteld en voorzien worden van het benodigde speelmateriaal. Het speelmateriaal bestaat per tafel uit 1 speeltafelkleed, 1 uniek tafelnummer, 1 mahjongspeeldoos, 4 speellatten, 1 blanko scoreformulier en 1 schrijftableau.  NB: De niet gebruikte tafels en stoelen zijn bij voorkeur gedurende de speelavond gestapeld, zodat er zoveel mogelijk ruimte overblijft voor de benodigde tafel opstelling.

Onder de corona regulering is bepaald dat we voorlopig met maximaal 8 tafels kunnen spelen. Met dit aantal kan er voor gezorgd worden dat de speeltafels onderling bijna 2m uit elkaar staan, indien nodig worden er barkrukken gebruikt om de doorloop langs te bar af te schermen. De tafelnummering wordt liefst volgens een vast patroon gedaan. (plaatje?)

Taken vrijwilliger(s) speelavond coordinator

De speelavond coordinator zorgt voor een soepel verloop van de speelavond, binnen de geldende afspraken met de verhuurder van de ruimte en de vrijwilligers van ALO. 

 • Contactpersoon voor bar vrijwilligers / beheerder.

 • Toezicht op soepel verloop van de speelavond in algemene zin

 • ​Aanspreekpunt voor algemene competitie gerelateerde zaken voor leden, tijdens en na afloop van de speelavond.

 • Toezicht op verantwoord gebruik van speelmateriaal en gebruikt materiaal van de speelruimte.

Bij de gereguleerde speelavond in coronatijd waarbij er restricties van toepassing zijn voortvloeiend uit de actuele maatregelen door de overheid. Het ALOodsje is een sportkantine en valt derhalve onder de Horeca maatregelen. Verder is ook het NOC/NSF sport protocol van toepassing. De speelavond coordinator.

 • Aanspreekpunt voor de entreetafel vrijwilligers

 • Aanspreekpunt voor ledeen mbt to naleving van de actuele coronamaatregelen

 • Naleving onderlinge afstand van 1,5m bij het lopen door de binnenruimte.

 • Naleving op beperkt beweging door de binnenruimte 

 • Orderlijk verloop van het tijdig eindigen van de speelavond (stoppen met spelen, tafel voor tafel, een voor een afrekenen en direct verlaten van de binnenruimte na het afrekenen.

Taken vrijwilliger(s) entreetafel

De vrijwilligers bij de entree tafel, zorgen voor een soepel verloop van de ontvangst en toewijzing van het speeltafelnummer aan de deelnemers van de speelavond. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het befaamde stenen-zakje.

Het afkruizen van de spelersnaam, zodat er direct inzicht is of alle aangemelde deelnemers daadwerkelijk aanwezig zijn of (nog) niet.

Onder de actuele corona regulering valt op dit moment het volgende:

 • Naleving onderlinge afstand van 1,5m op het terras

 • Dragen mondkapje op het terras

 • Uitvoeren van en toezicht op de naleving van de drie verplichte stappen aan de entreetafel

 1. Gebruik van de handhygiëne faciliteit door alle deelnemers

 2. Tonen van de QR code middels de app of een geprint formulier door de deelnemeren en een valide scanresultaat volgend uit de scan via de Corona Scanner app van de getoonde QR code.

 3. Het door de iedere deelnemer ter plekke beantwoorden van de vragen die vallen onder de gezondheidsverklaring, dan wel mondeling aan de hand van de getoonde vragen, dan wel electronisch middels het online formulier. 

WAAROM VOORZICHTIG

Alle regulering en maatregelen ten spijt, is er altijd een risico op virus overdracht, hier moet u zich van bewust zijn en met deze wetenschap zich ook gedragen als u aan de speelavond deelneemt.

BELANGRIJK! WE MOETEN HET SAMEN DOEN

Het Coronatoegangsbewijs en de gezondheidscheck samen geven iedereen de mogelijkheid om toegang te krijgen tot een activiteit/evenement waar serieus wordt omgegaan met de bescherming van de deelnemers, alle deelnemers mogen dan ook verwachten dat elke aanwezige deelnemer aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Het is aan alle deelnemers om zich verantwoordelijk en respectvol op te stellen tijdens het bezoeken van de speelavond. 

Om samen de risico's zo veel als mogelijk te beperken hebben we de 6 regels hieronder nog eens apart beschreven.

MAXIMAAL AANTAL TAFELS.

We denken dat we op een correcte manier, met voldoende tussenruimte, 8 tafels kunnen opstellen.

We zullen trachten om, binnen de regels en mogelijkheden, hier praktisch mee om te gaan.

VENTILATIE BINNENRUIMTE

Op onze speellocatie bevindt zich een prima ventilatie systeem (Bouwbesluit type C uitvoering).

Er wordt mechanisch lucht afgezogen over de gehele lengte van de kantine, in combinatie met geopende ventilatieroosters en bovenlichten.

Tijdens de speelavonden zijn ook de bovenlichten geopend.

Op warme dagen, als de temperatuur het toe laat, zullen ook de beide terrasdeuren openstaan als extra maatregel.

Op koudere dagen zal er niet overdreven gestookt worden, de organisatie zal hier op letten.

Leden zullen zelf maatregelen moeten treffen om, als men het gauw koud heeft, extra kledinglagen mee te nemen en/of een dekentje voor de benen, Evenzo zullen de leden op warme dagen er zelf voor moeten zorgen dat men zich behaaglijk kan voelen.

NB: Er is geen airconditioning! in verband met Corona is dit ook zeker niet aan te raden.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMAATREGELEN

Persoonlijke beschermingsmaatregelen zoals een eigen mondkapje, beschermingsmasker, handschoenen en dergelijke zijn niet verplicht, maar voor diegenen die zich daar prettig bij voelen natuurlijk wel toe te staan.

Tip: neem zelf voldoende papieren zakdoekjes mee als ook een persoonlijk flesje handhygiëne!

AANMELDEN VOOR DE SPEELAVOND IN PLAATS VAN AFMELDEN

Waren we pre Corona nog gewend om af te melden indien nodig, dit is nu tijdens Corona juist andersom.

De organisatie moet namelijk een dag van te voren weten wie er zal komen in verband met het toewijzen van een vaste zitplaats aan een speeltafel, zodat er op de speelavond zelf een kant en klaar schema voorhanden is.

U moet zich voorafgaand aan de speelavond tijdig aanmelden, via de link op de speelavond pagina.

👉️ TIP: OP TIJD AANWEZIG ZIJN

Alle maatregelen nemen tijd in beslag en we zullen daar met z'n allen onze weg in moeten zien te vinden, zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent. 

① HAND HYGIËNE VERPLICHT

Op de speellocatie ontsmet u eerst uw handen, alvorens bij de organisatie uw Coronatoegangsbewijs te tonen.

② CORONATOEGANGSBEWIJS VERPLICHT?

In principe verlangen wij dat onze leden middels 

(a) de CoronaCheck app of (b) de Corona Check website site

een QR code (smartphone versie of printversie) te genereren.

Deze QR code kunnen wij eenvoudig weg scannen via de CoronaScan app.

Achtergrond: Wij mogen u niet vragen om persoonlijke gezondheidsverklaring gegevens te overleggen, de Corona toegangsbewijs QR-code is daar voor het goede en betrouwbare alternatief waar wij op aan sturen.

Als u volledig gevaccineerd bent, dan wel corona heeft doorstaan in de afgelopen periode, dan wel recent negatief getest bent, dan is dit geregistreerd en zal de CoronaCheck app een geldige QR-code genereren.

Geen QR code?

Heeft u een probleem met de CoronaCheck app of de CoronaCheck website dan is een éénmalig tonen van een geldig vaccinatie document van de GGD ook mogelijk, echter wij verlangen dit niet van u, u doet dat dan vrijwillig, want feitelijk zou  u zelf moeten regelen dat er wel een geldige QR-code beschikbaar is.

Denkt u dat het u helemaal niet lukt, neem dan eerst contact op met familie of kennissen in de omgeving.

Komt u er helemaal niet uit neem dan contact op met het secretariaat.

Home_NL_Iphone3.png
printbewijs.png

③ GEZONDHEIDSVERKLARING VERPLICHT

Na de controle en verificatie van het Coronatoegangsbewijs, vult u ter plekke een Gezondheidsverklaring in. (Via een QR code opent het formulier zich op uw smartphone)

De Gezondheidsverklaring is een moment opname, u vult uiteraard het formulier naar waarheid in.

Onverlet of de Corona toegangsbewijs QR-code toegang heeft moet u feitelijk ook op alle vragen nee kunnen antwoorden om toegang te krijgen.  

Heeft u last van een chronische aandoening / allergie welke symptomen veroorzaakt, neemt u dan contact op met het secretariaat. Wij zullen u niet vragen naar details, maar u kunt in elk geval de situatie voorleggen.

TOEWIJZING ZITPLAATS (SPEELTAFEL).

Na de Gezondheidsverklaring wijst de organisatie u een zitplaats aan één van de speeltafels toe, middels het trekken van een steen uit het welbekende zakje.

U neemt plaats aan de tafel, eventueel koopt u een consumptie aan de bar.

Als u (nog) niet aan tafel zit, houdt u afstand van andere deelnemers die zich in de binnenruimte bevinden.

GEEN AFSTANDSREGEL TIJDENS HET MAHJONGSPEL.

Volgens de richtlijnen van het NOC/NSF mag tijdens het uitoefenen van de binnensport de 1,5m worden losgelaten.

Zodra u (tijdelijk) de tafel verlaat voor een kopen van een consumptie aan de bar of een sanitaire stop, of bij einde van de speelavond, is het dringende advies om de 1,5m afstandsregel aan te houden! 

CONSUMPTIES

Consumpties moeten contactloos betaald worden aan de bar.

De aangewezen barvrijwilligers noteren uw consumpties op een persoonlijke bon.

Deelnemers zorgen ervoor dat ze voor het verlaten van de speelavond de consumpties hebben afgerekend.

EINDE SPEELAVOND

U helpt uiteraard mee het spelmateriaal netjes op te bergen.

U blijft niet langer dan nodig in de binnenruimte hangen, in de binnenruimte houdt u 1,5m onderlinge afstand.

Als u niet aan de speeltafel zit draagt u verplicht een mondkapje.

Aan het einde van de speelavond, is het toegestaan om op het terras een consumptie te nuttigen, houdt u hier ook aub de 1,5m afstand aan.

VEELGESTELDE VRAGEN

IK HEB ME AANGEMELD VIA DE LINK OP DE SPEELAVOND PAGINA MAAR IK ZIE MIJN NAAM (NOG) NIET OP DE LIJST?

Het kan 5 tot 10 minuten duren voordat je naam verschijnt op de lijst van aangemelde deelnemers.

De voorwaarde is natuurlijk wel dat het formulier correct is ingevuld en correct is verzonden.

Veel gemaakte fouten zijn:

 • Incorrecte datum van de speelavond ingevuld, het formulier vraagt om de datum van de eerstvolgende speelavond. - let ook op het datum formaat (je hebt dan mogelijk wel een confirmatie email ontvangen)

  • Sommige mensen vullen hun geboorte datum in! ook niet correct :-)​

 • Na de knop VERZENDEN vergeet men de mogelijke "Captcha" interactie uit te voeren, deze komt soms naar voren om uit te sluiten dat een bot/robot op de site automatisch tracht formulieren in te vullen. (In dit geval heb je dan zeer waarschijnlijk ook geen confirmatie email ontvangen!)

WAT WORD ER GEREGISTREERD?

Alleen uw registratie voor deelname wordt in ons systeem vastgelegd, als onderdeel van de procedure om 

(A) U een vaste zitplaats te kunnen toewijzen.

(B) U alle aangemelde deelnemers in te kunnen delen aan de beschikbare speeltafels.

IS MIJN PLAATS VERZEKERD ALS IK ME AANGEMELD HEB?

In principe wel, tenzij:

(A) Blijkt dat je op de speeldag of de 24 uur daarvoor Corona symptomen vertoond, je blijft dan thuis.

(B) Je geen Coronatoegangsbewijs kunt tonen of een ander bewijs dat te accepteren is als alternatief.

(C) Tijdens het invullen van de gezondheidsverklaring, je één of meerdere vragen niet met NEE kunt beantwoorden.

(D) Als blijkt dat er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare zitplaatsen aan de tafels 

IK HEB EEN CHRONISCHE AANDOENING MET SYMPTOMEN DIE MOGELIJK AAN CORONA DOEN DENKEN.

Dit is natuurlijk lastig, we moeten er vanuit kunnen gaan dat je je verantwoordelijkheid neemt.

Strikt genomen hebben we het liefst dat u zich in dat geval laat testen, een negatieve test wordt geregistreerd en zorgt voor een groene QR-Code in de CoronaCheck & Scan app.

Zorg er voor dat je in elk geval de organisatie verwittigd, als ook de mensen aan de speeltafel.

Als er overduidelijk twijfel over een deelnemer en de mogelijke symptomen die deze deelnemer vertoond dan zullen wij zeker met u in gesprek gaan, als uw tafelgenoten dat al niet gedaan hebben,

BEN IK VERPLICHT OM AAN ALLE EISEN TE VOLDOEN

Feitelijk bent u dat niet, maar wij vragen u om uw medewerking in het grotere belang van de club met als doel om de besmettingsrisico's zo veel als mogelijk te bepreken.

KAN IK GEWEIGERD WORDEN?

In principe doen we er alles aan om te faciliteren dat u ook daadwerkelijk te kunt spelen.

De regels die we stellen zijn in principe voor iedereen na te leven.

Je kunt waarschijnlijk zelf wel heel goed bepalen of er een discussie zal zijn over iets waarvan je denkt dat ook discussie op zal leveren. Wees dan proactief en klamp iemand van de organisatie aan.

We zullen altijd in gesprek gaan en zeer serieus met een dergelijke situatie omgaan.

ONDERZOEK SPORTATTRIBUTEN 

Onderzoek uitgevoerd door de Erasmusuniversiteit (in opdracht van het RIVM) heeft uitgewezen dat het besmettingsgevaar via attributen te verwaarlozen is, bijvoorbeeld met speelkaarten (Bridge) en speelstukken (Dammen, Schaken). Specifiek voor ons mahjongspel is dit onderzoek niet uitgevoerd.

Advies volg de regels en vermijd het aan je gezicht zitten.

Tip: neem een persoonlijk hygiëne flesje mee!

SPELEN AAN EEN TAFEL OP HET TERRAS

Het warme zomerweer laat ons al even in de steek.

Alleen in overleg met de organisatie is het toegestaan om een tafel naar het terras te verplaatsen, uiteraard zegt u er gezamenlijk voor dat de tafel aan het einde van de avond weer netjes in de binnenruimte wordt teruggeplaatst.

KAN IK DE GEZONDHEIDSVERKLARING VAN TE VOREN INVULLEN.

Nee, de QR code met de link naar het formulier van de avond krijgt u op de speelavond na de verificatie van het Coronatoegangsbewijs aangeleverd.

Met de QR code opent u de gezondheidscheck.

U kunt ook een mondelinge gezondheidsverklaring afleggen.

WAAROM IS HET CORONATOEGANSBEWIJS VERPLICHT?

Wij kunnen een Coronatoegangsbewijs formeel niet verplichten, wij sturen wel aan op het gebruik van een Coronatoegangsbewijs, omdat:

(A) In strikte combinatie met dit bewijs, wij tot 2/3 van de bezoekerscapaciteit mogen bezetten,

(B) Wij niet hoeven te weten of u gevaccineerd bent of getest bent dan wel al Corona heeft doorstaan.

(C) Dit voor de vrijwilligers die me helpen om de avond te organiseren niet onnodig te belasten met allerlei uitzonderingen of contact om allerlei alternatieven te controleren.

WAAROM MOET IK ELKE WEEK HET CORONATOEGANGSBEWIJS OPNIEUW TONEN?

De organisatie weet niet aan welke van de voorwaarden u voldoet (volledige vaccinatie, corona doorstaan+vaccinatie, recent negatief getest), de organisatie hoeft dit ook niet te weten, dit is namelijk privé.

Het enige wat relevant is of de Corona Scan app een valide groen scherm toont, met de eerste letter van uw voornaam en eerste letter van uw achternaam als ook de geboorte maand en dag.

WAAROM WORD ER NIET NAAR MIJN IDENTITEITSBEWIJS GEVRAAGD?

Als lid zijn uw(contact) gegevens bekend via de leden administratie.

Niet leden kunnen zich niet registreren voor deelname aan de speelavond.

IK HEB GEEN CORONACHECK APP

Deze app is zowel in de apple store als in de google play store verkrijgbaar.

IK HEB GEEN QR CODE OP MIJN SMARTPHONE

(A) Het lukt u niet om via de app de QR code te genereren

(B) Ga naar de CoronaCheck website om daar een printversie van de QR-code te genereren

(C) Lukken (A) en (B) niet neem dan direct contact op met de secretaris, liefst via het contact formulier of via whatsapp.

ZITTEN WE NIET MET TEVEEL MENSEN IN DE BINNENRUIMTE

Nee, er wordt voldaan aan de gestelde Horecaregels in combinatie met een Coronatoegangsbewijs.

ALS IK TUSSEN DE TAFELS DOORLOOP IS ER NIET AAN BEIDE ZIJDEN PRECIES 1,5M AFSTAND

Er is voldoende afstand tussen de speeltafels. Het is praktisch niet haalbaar om in de gehele ruimte 3 tot 4m afstand te creëren, als onderlinge afstand tussen de bezette tafels. 

VENTILATIE KWALITEIT, DE ORGANISATIE BEPAALT!

De regel is dat de organisatie bepaald dat de in het belang van de lucht circulatie en aanvoer van verse lucht de bovenlichten geopend moeten zijn, er niet te hoog gestookt wordt dan noodzakelijk en in warme tot zeer warme periodes de terrasdeuren geopend zullen worden.

De een heeft het snel koud de ander heeft het snel warm.

Er werd nog wel eens flink te hoog gestookt op koude dagen waarbij de bovenlichten gesloten werden ten faveure van de warmere temperatuur.

Ondanks de warme dagen, tijdens warmere periodes, werden de deuren nog wel eens gesloten.

Tip: zorg zelf middels "variabele kleding(lagen)"  dat u uw persoonlijke temperatuur zo goed als nodig kunt regelen.

VERTOEVEN AAN DE BAR TOEGESTAAN?

Nee, in principe houdt u, als u niet aan de speeltafel zit, het dringende advies aan om onderling 1,5m afstand te houden.

U kunt aan de bar consumpties bestellen en in ontvangstnamen en natuurlijk contactloos betalen.

De barvrijwilligers bepalen of er direct moet worden afgerekend, dan wel via een persoonlijke bon aan het eind van de avond.

Het is toegestaan om consumpties mee te nemen naar het terras.

Voorkom veel in en uit lopen en volg de aanwijzingen!

ROOKBELEID AANGEPAST PER 1 JULI 2021

De gemeente Den Haag heeft per 1 juli op alle sportterreinen het roken verboden, dus er mag alleen buiten het ALO sportterrein, dus buiten de hekken nog gerookt worden.

Tip: Ruim uw eigen peuken op midels een handig persoonlijk asbakje, dan hoeft een ander het niet voor u te doen.

AANGEPASTE CONSUMPTIE PRIJZEN

Het zal u niet verwonderen dat sinds het voorjaar 2020 de prijzen zijn gestegen, ook in de ALO kantine zijn de prijzen verhoogd.  De prijzen zijn nog steeds zeer redelijk.

STATIEGELD FLESJES - "STEUN ALO MET HET STATIEGELD ACTIE"

Op alle flesjes wordt statiegeld berekend (dus prijs is inclusief statiegeld)

Er is een "STEUN ALO MET HET HET STATIEGELD ACTIE" actie, dit houdt in dat u kunt kiezen:

(A) U steunt ALO voor het bedrag van het statiegeld, u levert het flesje in aan de bar.

(B) U neemt het flesje mee naar huis en levert het flesje helder in en ontvangt daar zelf het statiegeld voor.

 

ER ZIJN MEER DEELNEMERS AANGEMELD DAN DAT ER BESCHIKBARE TAFELS ZIJN

We hebben formeel 45 leden, de ervaring leert dat nooit alle leden aanwezig zijn.  Mochten er meer aangemelde deelnemers zijn dan we nu redelijkerwijs kunnen plaatsen op het maximale mogelijke aantal tafels, dan zullen we wellicht voorlopig op roulatiebasis twee wekelijks moeten gaan spelen. We zullen dat nader bekijken als die situatie zich voordoet.

ER ZIJN VEEL GEÏNTERESSEERDEN IN DE CURSUS (PER AUGUSTUS 2021 ZELFS 19!) KOMEN DIE ER OOK NOG BIJ?

Nee, er is voorlopig nog geen cursus gepland, zonder verregaande versoepelingen zien we dat op korte termijn ook nog niet gebeuren.  We zullen naar de mogelijkheden kijken om de cursus wellicht op een andere manier te organiseren.  Dit is ook afhankelijk van de leden die vrijwillig als docent zouden willen fungeren.

IK SPEEL OOK OP ANDERE LOCATIE(S) MAHJONG WAAR DEZE REGELS NIET NODIG ZIJN?

Wij kunnen geen commentaar geven op hoe andere organisaties de mahjong avond / middag organiseren en of zij zich wel of niet aan de overheidsregels of NOC/NSF protocollen houden.

Elke organisatie moet haar eigen verantwoordelijkheid nemen.

De regels zijn in principe duidelijk en volgen niet meer of minder dan de huidige overheidsregels en NOC/NSF protocollen.

Het Coronatoegangsbewijs geeft ieder de mogelijkheid om toegang te krijgen tot een activiteit/evenement waar men dan ook mag verwachten dat elke deelnemer aan de gestelde voorwaarden voldoet.

ER ZIT IEMAND AAN MIJN TAFEL DIE BEHOORLIJK VEEL HOEST EN/OF KUCHT!

In deze pandemie is er altijd een risico van besmetting.

Wellicht zijn er deelnemers met een chronische allergie, longaandoening etc. die altijd de last van een kuchje of niezen bij zich dragen.

We vragen die mensen om dat kenbaar te maken aan de tafel waar zij aan plaatsnemen.

HELP, ENKELE DAGEN NA DE DEELNAME AAN DE SPEELAVOND BLIJK IK BESMET TE ZIJN (POSITIEVE CORONA-TEST)

De GGD geeft u, wanneer u positief getest bent of iemand in uw omgeving positief is getest zal de GGD u instructies geven hoe u hiermee dient om te gaan.

Wij vragen u vriendelijk dit te melden bij de organisatie, wij zullen dan in elk geval diegenen die bij u aan de speeltafel zaten, verwittigen zonder daarbij namen te noemen.

HEEFT U ALS DEELNEMER NOG VRAGEN?

Neem contact op via het contact formulier.

bottom of page