top of page

Verenigings Competitie

Wij spelen volgens de Mahjong Competition Rules (MCR), ook wel Official International Tournament Rules genoemd.

Met ingang van 1 januari 2018 is het competitie jaar opgedeeld in vier seizoenen, welke gelijk lopen aan de kalender kwartalen.  Het eerste kwartaal is het seizoen van de Azuren Draak, het tweede kwartaal is het seizoen van de Vermiljoen Feniks, het derde kwartaal is het seizoen van de Witte Tijger en het laatste kwartaal is het seizoen van de Zwarte Schildpad

Deze vier celestijnse bewakers passen mooi bij de symboliek in ons prachtige Mahjongspel.

Je zult op onze site afbeeldingen tegenkomen van Toth Adan, zijn afbeeldingen inspireerden ons bij het uitwerken van de vier seizoenen competitie opzet.  De vier voornoemde celestijnse bewakers representeren elk een van de vier jaargetijden, één van de vier windrichtingen (respectievelijk Oost, Zuid, West en Noord) en een element behorende bij het jaargetijde en de windrichting (respectievelijk Hout, Vuur, Metaal en Water)   

Elke van de vier seizoenen kent een seizoenswinnaar de seizoenswinnaar mag een jaar lang de symbolische titel dragen welke bij dat seizoen hoort.  Bij de aanvang van elk nieuw seizoen gaat de telling naar 0.  Aan het eid van het jaar komt er tevens een jaar winnaar uit de bus die zich voor een jaar de Groen Gele draak van de Haagse Kringen mag noemen, de onoverwinnelijke, het centrum van de aarde.

SCOREFORMULIER

Op de vereniging gebruiken we dit handige Mahjong Scoreformulier. Recent is de mogelijkheid toegevoegd om de strafpunten te noteren (per spel), dit werd regelmatig ergens op het scoreformulier genoteerd, nu kan dat bij elk spel. Neem wel de genoteerde strafpunten gelijk mee in het eerstvolgende totaal veld.  De mogelijkheid om het hoogst scorende scorende element te noteren is verhuisd naar de linkerzijde.

MCHK Scoreformulier voorbeeld.png

RECREANTEN SPEELREGLEMENT

Op onze vereniging hanteren we het NMB Recreanten Speelreglement, de laatste versie toegespitst op onze eigen verenigingscompetitie kun je hier bekijken.  Elke scoreklembord heeft een exemplaar 

Met een groeiend aantal leden is het van belang dat om onze speelavond soepel te laten verlopen alle deelnemers aan de speelavond trachten zich zo goed mogelijk aan de onderstaande regels te houden.

Aanwezigheid, afmelden, te laat komen

 • Aanmelden voor de speelavond is verplicht!  Dit in verband met het soepel en correct laten verlopen van de taffelloting en de tafelindeling.  Aanmelden via de pagina Speelavonden.

 • De vastgestelde aanvangstijd is 19:45, er moet getracht worden om het eerste spel op dit tijdstip te laten aanvangen.

 • Elk lid dat verwacht te laat te komen, wordt zeer dringend verzocht om dit zo spoedig mogelijk te melden in de whatsapp groepsapp of bij de telefonisch bij de secretaris!  Zodat hier op de juiste manier rekening mee gehouden kan worden in de voorbereiding van de speelavond, met name de tafelloting en indeling.  Zie ook Procedure "Laatkomers" hieronder.

 • De tafelloting en tafelindeling vindt tijdens de voorbereiding plaats (vanaf 19:30), om deze procedure correct te laten verlopen moet er bekend zijn hoeveel leden spelen (dus ook wie niet) en hoeveel leden eventueel gemeld hebben later te zijn.

 • De pagina Speelavonden geeft ook inzicht wie er is aangemeld, hoeveel tafels er moeten worden opgezet, als ook hoeveel tafels er met een "jodokus" positie moeten spelen. 

 • Als een speeltafel compleet is, dan mogen de vier spelers zelf beslissen of zij al eerder dan de vastgestelde aanvangstijd willen beginnen.  Voor een tafel waarvan bekend is dat een speler later zal komen, gelden de regels beschreven bij "Procedure Laatkomers" hieronder.

PROCEDURE "LAATKOMERS"

De geest van het spel voor recreanten is om zaken onderling zo soepel en sportief als mogelijk te regelen.

Het bestuur heeft gemeend voor wat betreft het te laat komen voorlopig de volgende regels in acht te nemen, duidelijkheid voorkomt gedoe.

 • De vastgestelde aanvangstijd van de speelavond is 19:45 (inloop en voorbereiding vanaf 19:15)

 • De wachtende spelers mogen niet de dupe zijn van een lid dat te laat (na de vastgestelde aanvangstijd) binnenkomt.

 • Een lid is pas daadwerkelijk te laat als hij/zij (verwacht) bij de vastgestelde aanvangstijd nog niet klaar zit of kan zitten aan de speeltafel om te beginnen met het spel.​​

 • De "laatkomer" moet altijd aan een volle tafel worden ingedeeld. 

 • De wachtende spelers aan een tafel hebben het recht om in elk geval op de afgesproken aanvangstijd te beginnen met een zogenaamde "jodokus" positie als tijdelijk substituut voor de nog ontbrekende speler.

 • Het is ook aan de wachtende spelers om te beslissen of zij willen wachten met beginnen na de aanvangstijd, maar nooit langer dan 10 minuten na de afgesproken aanvangstijd.

 • De wachtende spelers mogen beslissen of de laatkomer (a) moet wachten tot de speelronde is afgelopen (bijvoorbeeld bij een vergevorderd spel), of (b) de "jodokus" positie mag overnemen zoals die op dat moment is.

 • Eventuele verlies punten van de "jodokus" positie zijn in elk geval voor rekening van de laatkomer, voor alle gespeelde spellen die begonnen zijn ná de vastgestelde aanvangstijd.

 • Indien drie spelers aan een tafel eerder willen beginnen dan de vastgestelde aanvangstijd en is de vierde speler toch (nipt) op tijd - dus vóór de vastgestelde aanvangstijd- binnen (dus niet te laat!), dan dienen zij het begonnen spel af te breken en opnieuw te beginnen.

BIJHOUDEN VAN DE SCORES

 • We houden bij voor elke spel bij, wie de spel winnaar is, de mahjong punten van de winnende hand, of er met een self-draw of een discard is uitgegaan en in het laatste geval ook wie de winnende steen weglegde.

 • We houden ook voor elke spel bij of er strafpunten waren, wie de strafpunten kreeg en hoeveel en hoeveel punten de tegenstanders er dus bij krijgen. Hiervoor gebruik je de "pen." hokjes, bij het totaliseren neem je direct de strafpunten mee.

 • Natuurlijk wisselt de heersende wind na elke vier speelronden en wisselen dus ook de spelers van seat wind volgens de regels van het spel, je stopt niet met wisselen omdat het laat op de avond is.

 • Aan het eind van de avond, zijn er voor elke tafel een tafel winnaar en voor alle spelers een avond winnaar.  

 • Bij de Haagse Kringen, krijg je bij elke deelname aan een competitie speelavond sowieso één loyaliteits-punt, die wordt bij jouw tafelpunten score punten opgeteld.  Kom je niet dan loop je dus helaas in ieder geval die punt mis.  Zo vaak als mogelijk meedoen wordt dus absoluut gestimuleerd!

 • Naast de loyaliteits-punt, ontvangt de winnaar 4 tafelpunten, de nummer twee ontvangt 2 tafelpunten, de nummer drie ontvangt een tafelpunt, de nummer vier 0 punten.  

 • Bij een ex aequo voor de avond het kan gebeuren dat aan een tafel twee spelers eindigen met hetzelfde aantal mahjongpunten. Bij de Haagse Kringen worden de uitslagen per spel ingevoerd, op basis van deze gegevens wordt bij een ex aequo eerst gekeken naar (a) het hoogste aantal gewonnen handen, mocht (a) geen uitsluitsel geven dan wordt er gekeken naar (b) wie de minste aantal spellen weggaf, mocht (a) en (b) nog geen uitsluitsel geven dan wordt er gekeken naar (c) het hoogste gemiddelde aantal punten voor de winnende handen , mocht (a) en (b) en (c) nog geen uitsluitsel geven dan wordt er gekeken naar (d) de hoogste mahjong score behaald in één van de gewonnen spellen.

 • Voor het seizoen of jaar, worden alle ingevoerde uitslagen voor de betreffende periode getotaliseerd. We tellen de behaalde tafelpunten van alle speelavonden bij elkaar op, als ook het aantal Mahjongpunten. Zo komen we ook uit op een seizoen winnaar of een jaar winnaar.  Als meerdere spelers hetzelfde aantal tafelpunten hebben dan bepaalt de totale mahjong punten score het verschil, we gebruiken verder dezelfde ex aequo methode zoals hierboven beschreven. 

 

COMPENSATIE VRIJWILLIGE INZET TIJDENS COMPETITIE AVOND

 • Compensatie voor vrijwillige taken verricht tijdens de speelavond, het kan voorkomen dat een lid op een speelavond een vrijwillige taak uitoefend in dienst van de vereniging, bijvoorbeeld instructeur tijdens een cursus, of iets ophalen / regelen waardoor het lid effectief niet kan deelnemen aan de speelavond. Met ingang van 1 januari 2020 ontvangt een lid -bij wijze van experiment- in ieder geval een compensatie van het naar boven afgerond gemiddelde van de vijf voorgaande deelgenomen speelavonden en 75 punten aan mahjong punten.  We zullen deze aanpak na een jaar evalueren en bezien of deze aanpak het gewenste effect heeft.  Het primaire doel van de compensatie is dat we willen voorkomen dat een lid structureel punten misloopt en eigenlijk bestraft wordt voor het verrichten van vrijwillige verenigingstaken tijdens een speelavond.​​

De pagina met avonduitslagen, verslagen en seizoen-stand vindt je onder de menu keuze COMPETITIE

bottom of page