Verenigings Competitie

Wij spelen volgens de Mahjong Competition Rules (MCR), ook wel Official International Tournament Rules genoemd.

Met ingang van 1 januari 2018 is het competitie jaar opgedeeld in vier seizoenen, welke gelijk lopen aan de kalender kwartalen.  Het eerste kwartaal is het seizoen van de Azuren Draak, het tweede kwartaal is het seizoen van de Vermiljoen Feniks, het derde kwartaal is het seizoen van de Witte Tijger en het laatste kwartaal is het seizoen van de Zwarte Schildpad

Deze vier celestijnse bewakers passen mooi bij de symboliek in ons prachtige Mahjongspel.

Je zult op onze site afbeeldingen tegenkomen van Toth Adan, zijn afbeeldingen inspireerden ons bij het uitwerken van de vier seizoenen competitie opzet.  De vier voornoemde celestijnse bewakers representeren elk een van de vier jaargetijden, één van de vier windrichtingen (respectievelijk Oost, Zuid, West en Noord) en een element behorende bij het jaargetijde en de windrichting (respectievelijk Hout, Vuur, Metaal en Water)   

Elke van de vier seizoenen kent een seizoenswinnaar de seizoenswinnaar mag een jaar lang de symbolische titel dragen welke bij dat seizoen hoort.  Bij de aanvang van elk nieuw seizoen gaat de telling naar 0.  Aan het eid van het jaar komt er tevens een jaar winnaar uit de bus die zich voor een jaar de Groen Gele draak van de Haagse Kringen mag noemen, de onoverwinnelijke, het centrum van de aarde.

Deze opzet is hopelijk een start van een zichzelf herhalende jaarlijkse traditie!

 

Op de vereniging gebruiken we dit handige Mahjong Scoreformulier.

 

Met een groeiend aantal leden is het van belang dat om onze speelavond soepel te laten verlopen alle deelnemers aan de speelavond trachten zich zo goed mogelijk aan de onderstaande regels te houden.

Aanwezigheid, afmelden, te laat komen

 • Afmelden voor de speelavond is verplicht!  Dit in verband met het soepel en correct laten verlopen van de taffelloting en de tafelindeling.  Afmelden via de pagina Speelavonden.

 • De vastgestelde aanvangstijd is 19:45, er moet getracht worden om het eerste spel op dit tijdstip te laten aanvangen.

 • Elk lid dat verwacht te laat te komen, wordt zeer dringend verzocht om dit zo spoedig mogelijk te melden in de whatsapp groepsapp of bij de telefonisch bij de secretaris!  Zodat hier op de juiste manier rekening mee gehouden kan worden in de voorbereiding van de speelavond, met name de tafelloting en indeling.  Zie ook "Procedure Laatkomers" hieronder.

 • De tafelloting en tafelindeling vindt tijdens de voorbereiding plaats (vanaf 19:15), om deze procedure correct te laten verlopen moet er bekend zijn hoeveel leden spelen (dus ook wie niet) en hoeveel leden eventueel gemeld hebben later te zijn.

 • De pagina Speelavonden geeft ook inzicht wie er is afgemeld, hoeveel tafels er moeten worden opgezet, als ook hoeveel tafels er met een "jodokus" positie moeten spelen. 

 • Als een speeltafel compleet is, dan mogen de vier spelers zelf beslissen of zij al eerder dan de vastgestelde aanvangstijd willen beginnen.  Voor een tafel waarvan bekend is dat een speler later zal komen, gelden de regels beschreven bij "Procedure Laatkomers" hieronder.

Procedure laatkomers

De geest van het spel voor recreanten is om zaken onderling zo soepel en sportief als mogelijk te regelen.

Het bestuur heeft gemeend voor wat betreft het te laat komen voorlopig de volgende regels in acht te nemen, duidelijkheid voorkomt gedoe.

 • De vastgestelde aanvangstijd is 19:45 (inloop en voorbereiding vanaf 19:15)

 • De wachtende spelers mogen niet de dupe zijn van een lid dat te laat (na de vastgestelde aanvangstijd) binnenkomt.

 • Een lid is pas daadwerkelijk te laat als hij/zij (verwacht) bij de vastgestelde aanvangstijd nog niet klaar zit of kan zitten aan de speeltafel om te beginnen met het spel.​​

 • De "laatkomer" moet altijd aan een volle tafel worden ingedeeld. 

 • De wachtende spelers aan een tafel hebben het recht om in elk geval op de afgesproken aanvangstijd te beginnen met een zogenaamde "jodokus" positie als voorlopig substituut voor de nog ontbrekende speler.

 • Het is ook aan de wachtende spelers om te beslissen of zij willen wachten met beginnen na de aanvangstijd, maar nooit langer dan 10 minuten na de afgesproken aanvangstijd.

 • De wachtende spelers mogen beslissen of de laatkomer (a) moet wachten tot de speelronde is afgelopen (bijvoorbeeld bij een vergevorderd spel), of (b) de "jodokus" positie mag overnemen zoals die op dat moment is.

 • Eventuele verlies punten van de "jodokus" positie zijn in elk geval voor rekening van de laatkomer, voor gespeelde spellen die begonnen zijn ná de vastgestelde aanvangstijd.

 • Indien drie spelers aan een tafel eerder willen beginnen dan de vastgestelde aanvangstijd en is de vierde speler toch (nipt) op tijd - dus vóór de vastgestelde aanvangstijd- binnen (dus niet te laat!), dan dienen zij het begonnen spel af te breken en opnieuw te beginnen.

Bijhouden scores

 • We houden bij voor elke speelronde bij wie de ronde winnaar is, of er met een self-draw of een discard is uitgegaan en wie er welk aantal punten wint of verliest. 

 • Natuurlijk wisselt de heersende wind na elke vier speelronden en wisselen dus ook de spelers van seat wind volgens de regels van het spel.​

 • Aan het eind van de avond, zijn er voor elke tafel een tafel winnaar en voor alle spelers een avond winnaar.  

 • Elke keer als je komt krijg je sowieso één loyaliteits-punt, die wordt bij jouw tafelscore punten opgeteld.  Kom je niet dan loop je dus helaas in ieder geval die punt mis.  Zo vaak als mogelijk meedoen wordt dus absoluut gestimuleerd!

 • De tafel winnaar ontvangt 4 punten, de nummer twee ontvangt 2 punten, de nummer drie ontvangt een punt, de nummer vier 0 punten.  Bij een ex aequo aan de tafel worden de tafel punten tussen de spelers verdeeld.

 • Bij een ex aequo voor de avond of voor seizoen, bepaald na het aantal tafel punten en het aantal mahjong, vervolgens eerst het aantal behaalde mahjongs en daarna het gemiddeld aantal behaalde mahjongpunten de rangschikking waarbij het laagste gemiddelde het hoogst scoort! mocht het dan nog niet duidelijk zijn dan nemen we het minst aantal discards in ogenschouw en in het uiterste geval voor het seizoen het laagst aantal gemiddelde mahjongpunten voor het seizoen en voor het jaar hetzelfde maar dan voor het jaar.​

 • We tellen de behaalde tafelpunten punten van alle speelavonden bij elkaar op, als ook het aantal Mahjongpunten. Zo komen we ook uit op een seizoenswinnaar.  Als meerdere spelers hetzelfde aantal tafelpunten hebben dan bepaalt de totale mahjongpunten score het verschil, is dat ook hetzelfde dan gelden de regels die eerder hierboven zijn beschreven.

Compensatie vrijwillige inzet tijdens speelavond

 • Compensatie voor vrijwillige taken verricht tijdens de speelavond, het kan voorkomen dat een lid op een speelavond een vrijwillige taak uitoefend in dienst van de vereniging, bijvoorbeeld instructeur tijdens een cursus, of iets ophalen / regelen waardoor het lid effectief niet kan deelnemen aan de speelavond. Met ingang van 1 januari 2020 ontvangt een lid -bij wijze van experiment- in ieder geval een compensatie van het gemiddelde van de vijf voorgaande speelavonden en 75 punten aan mahjong punten.  We zullen deze aanpak na een jaar evalueren en bezien of deze aanpak het gewenste effect heeft.  Het primaire doel van de compensatie is dat we willen voorkomen dat een lid structureel punten misloopt en eigenlijk bestraft wordt voor het verrichten van verenigingstaken tijdens een speelavond.​​

De pagina met avonduitslagen, verslagen en seizoen-stand vindt je onder de menu keuze COMPETITIE