top of page

ALV en speelavond 23 januari - Jaaruitslag 2018 - Margriet neemt leiding in het seizoen van de Azure

Bijgewerkt op: 30 apr. 2022

ALGEMENE LEDEN VERGADERING VOOR ALLE LEDEN

Zo'n Algemene Vergadering is voor het bestuur een behoorlijk serieuze aangelegenheid. Wij weten wel dat met een groeiende vereniging er ook een grote verscheidenheid is aan soorten leden. Van het lid dat gewoon graag de speelavond bezoekt en dat eigenlijk misschien ook wel genoeg vindt, tot de zeer betrokken verenigingsleden die van nature moeite doen om op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen van de vereniging en haar leden. Daartussen een heel scala van leden die elk op hun eigen manier het Mahjong beleeft, van de plezier speler, het gemiddelde lid tot de Mahjong addict die geen kans onbenut laat om het spel te spelen. Van de beginnende debutant tot de ervaren speler of zelfs toernooispeler. Wat ons bindt is in elk geval ons verslavende spel, maar hoe je het ook wendt of keert toch ook de vereniging. Want zonder vereniging geen wekelijkse speelavond, geen Mahjong-cursus, geen prachtige wekelijkse locatie en fijne bediening door ons aller Aad. Je zou bijna vergeten dat er behoorlijk wat organisatie aan die speelavonden ten grondslag ligt.

Als bestuur zijn we verantwoordelijk voor de continuïteit van de vereniging waarbij wij werken vanuit de statuten en huisreglementen. Onze vereniging is ook aangesloten bij de Nederlandse Mahjong Bond. Als bestuur zorgen we voor alle zaken die van belang zijn voor die continuïteit en trachten we toch ook de sociale binding en de betrokkenheid van de leden te vergroten.

De Algemene Vergadering wordt belegd door het bestuur om zich te verantwoorden en om de leden te informeren, te raadplegen en te laten beslissen waar dat nodig is.

Zo ook afgelopen woensdag. Het is prettig dat we de ALV voorafgaand aan een speelavond kunnen organiseren, en ja op een gegeven moment zit menigeen al onrustig te wiebelen op de stoel, want zou toch het liefst nu al willen spelen en we zijn nog maar halverwege de agenda.

Voor diegenen die er niet waren... De notulen ALV 2018 en jaarverslag 2018 werden vrij snel afgetikt, de huldiging van de ere-plaatsen voor de Jaartrofee de Groen Gele Draak van 2018 kreeg de onverdeelde aandacht van de leden.

EREPODIUM JAARTROFEE GROENGELE DRAAK VAN 2018

Achtereenvolgens werden Wendy, Margriet en de winnaar Marijke Schilders in de bloemen gezet en de winnaar werd een prachtig met een prachtig uniek ,met een delfts-blauw schildertechniek vervaardigd bord, als jaar trofee overhandigd. (met dank aan Wendy van der Smitte)

GEFELICITEERD!

MARIJKE SCHILDERS

WINNAAR JAARTROFEE 2018

MAHJONGCLUB HAAGSE KRINGEN

​Vervolgens kreeg de vergadering de gelegenheid om het bestuur te bevragen over de financiële stand van zaken en de begroting. De vergadering stemde unaniem in met de verlening van decharge aan de penningmeester en de kascommissie bedankt voor de inzet.

RECREANTEN REGLEMENT

Het ingebrachte punt over de handhaving van de recreanten reglementen die eind 2017 zijn ingevoerd, leverde aardige discussie op. Besloten is om bij debutanten coulance te betrachten. De vergadering was het met een experimentele voorstel eens om iemand die zo'n zes maanden wekelijks MCR speelt beschouwd mag worden als debutant af. ( Klik hier voor de speel reglementen voor de Recreanten )

KANDIDATEN BESTUURSFUNCTIES EN VACATURE PENNINGMEESTER

Vervolgens legde het bestuur de situatie van de bestuurssamenstelling voor aan de vergadering, met het aftreden van Paul als voorzitter stelde het bestuur de leden Joyce Goddijn voor als kandidaat secretaris en Peter van der Smitte als kandidaat voorzitter, er was nog een vacature te vervullen, die van penningmeester. Joyce onderstreepte het belang van de penningmeester en gaf uitleg aan wat deze functie binnen het bestuur zoal inhoud. Het bestuur gaf aan dat zij zouden blijven aanblijven in de huidige verdeling tot er een penningmeester was gevonden. Toen gaf Geertjan Blaauw spontaan aan zich kandidaat te stellen voor de functie van Penningmeester!

NIEUW BESTUUR

Dat was natuurlijk heel goed nieuws, de voorzitter aarzelde geen moment en vroeg de vergadering of zij konden instemmen met de voorgestelde kandidaten. De vergadering stemde met grote meerderheid in met het voorstel. We hebben dus een nieuw bestuur.

  • Voorzitter - Peter van der Smitte

  • Secretaris - Joyce Goddijn

  • Penningmeester - Geertjan Blaauw

Enigszins overrompeld maar toch verheugd over deze ontwikkeling, besloot het zittende bestuur de vergadering af te ronden in de oude bezetting. Zij zullen de onderlinge overdracht van de bestuursfuncties de komende tijd in gang zetten.

Na een nog aardig gevulde rondvraag en de hieruit voortvloeiende discussie(s) en het noemenswaardig nieuwtje dat Mahjong club Haagse Kringen momenteel, qua ledenaantal, de vierde Mahjong vereniging van Nederland schijnt te zijn, kon de scheidende voorzitter Paul Deege de ALV afronden.

Hierna begon de, natuurlijk iets verkorte, speelavond.

Tafelverslagen

Op deze korte speelavond wist Roel er toch nog 313 Mahjong-punten uit te rammelen! Gefeliciteerd Roel!

Tafel 1 Jerika, Margriet, Marij en Marijke S

Marij opent met een self pick, er gaat gelijk wat van haar voorsprong af want ze geeft de winnende steen in het tweede spel aan Margriet. Ze loopt weer uit door het derde spel te winnen, maar geeft de mahjongsteen in het vierde spel aan Marijke. Marij staat voorlopig bovenaan. Daar komt verandering in want in het eerste spel van de Zuid-ronde geeft zij de winnende steen aan Marijke die een Zuiver Spel/Zuivere Straat heeft. Marij komt hierdoor in één klap onderaan en Marijke is de nieuwe koploper. Zij geeft die positie niet meer uit handen want ze wint ook het tweede en derde spel. Marijke S is tafelwinnaar.

Tafel 2 Geertjan, Liesbeth, Mieneke en Roel

Liesbeth wint het eerste spel met Allemaal Pungen. Het tweede spel eindigt in remise. Roel claimt dan een Laagste Vier self pick. Hij wint ook het vierde spel, nogmaals met de Laagste Vier en is daarmee lijstaanvoerder. Het begint duidelijk te worden dat het zijn avond is, want ook het eerste spel van de Zuid-ronde wordt door hem gewonnen met Allemaal Pungen waarvan 2 kongen. Geertjan laat winstpunten noteren in het tweede spel. Maar dan maakt Roel duidelijk dat hij niet alleen tafelwinnaar maar ook avondwinnaar wordt. Hij wint het derde spel met een combinatie Zuiver Spel/Zuivere Straat en het vierde en laatste met een Zuivere Straat.

Tafel 3 Gerdina, Mia, Peter en Wim Jan

Het eerste spel van de Oost-ronde wordt door Peter gewonnen. Hij levert de helft van zijn winst onmiddellijk weer in in het tweede spel door de winnende steen aan Gerdina te geven. Door het derde spel te winnen met een Zuivere Straat loopt hij weer uit. Wim Jan wint het vierde spel met de Laagste Vier. Peter staat aan kop. Mia wint het eerste spel van de Zuid-ronde. Peter het tweede. Wim Jan wint het derde spel en komt daarmee op de tweede positie. Mia zet het laatste spel op haar naam. Peter staat als enige in de plus en is daarmee tafelwinnaar.

Tafel 4 Enne Jan, Hans, Jeannette en Maaike

Jeannette wint het eerste spel met een Verweven Straat. Maaike het tweede met Gemengd Oplopende Chows, het derde met Alle Soorten en het vierde met een Buitenspel Hand. Zij is rondewinnaar en vergroot haar voorsprong door het eerste spel van de Zuid-ronde te winnen met Alle Soorten. Enne Jan verzet zich tegen al dit Mahjong geweld met een mooie self pick Zuivere Straat. Maaike pakt de draad weer op met een Schoon Spel. Jeannette wint het vierde spel. Maaike staat nog steeds ruim voor. Dat blijft zo. Ze wint ook het eerste en laatste spel van de West-ronde met een Schone Straat/Allemaal Chows. Maaike is tafelwinnaar.

Tafel 5 Eva, Frans, Mariette en Wim

Eva zet met Allemaal Pungs/Pure Eenvoud het eerste spel op haar naam. Mariette wint het tweede spel met Alle Soorten. Ook het derde spel is voor haar, met Oplopende Gemengde Chows. Eva wint het laatste spel van de Oost-ronde met een mooie 26-punten hand, waardoor ze Mariette net iets voorblijft. Zij is rondewinnaar. Wim opent de Zuid-ronde met een Zuivere Straat en komt ook in de plus. Dat duurt niet lang want hij geeft de winnende steen aan Eva, die met Alle Soorten/Schoon Spel het tweede spel wint. Frans wint het derde spel met een Tweelingen self pick. Eva wint het laatste spel van de Zuid-ronde, ook met Tweelingen. Zij staat als enige in de zwarte cijfers en wint ook deze ronde. Als kers op de taart wint ze ook het eerste en laatste spel van de West-ronde en is hiermee ook tafelwinnaar.

Tafel 6 Annechien, Joyce G, Paul en Wendy

Annechien opent de Oost-ronde met een Zuivere Straat/Schoon Spel. Zij vervolgt met de Laagste Vier. Wendy wint het derde spel met Gemengde Oplopende Chows, en het vierde met een Zuivere Straat. Zij wint de Oost-ronde. Paul laat ook van zich horen met een Schoon Spel/Allemaal Pungen. Wendy wint het derde spel met Alle Soorten en het vierde met Alle Soorten/Gemengde Drievoudige Chows/Buitenspel Hand. Zij staat bovenaan. Het eerste spel van de West-ronde is ook voor haar. Annechien wint het laatste spel. Wendy is tafelwinnaar.

Tafel 7 Irmgard, Lino en Marijke H

Marijke wint het eerste spel met zelf gepakte Gemengde Oplopende Chows. Irmgard roept het tweede spel Mahjong met de Hoogste Vier. Even later claimt zij ook een self pick Schoon Spel. Lino wint het laatste spel van de Oost-ronde met een Verweven Straat. Irmgard is rondewinnaar. Marijke neemt al in het eerste spel van de Zuid-ronde de leiding over door een Tweelingen/Verborgen Hand self pick. Irmgard laat dat niet op zich zitten, zij wint het tweede spel met een Zuivere Straat en loopt daardoor iets in. Marijke deelt de genadeklap uit door haar derde self pick, Gemengde Oplopende Chows. Daar kan ook de self pick van Irmgard in het laatste spel, Laagste Vier, geen verandering meer in brengen. Marijke H is tafelwinnaar.

23 weergaven
bottom of page