MAHJONGCLUB

HAAGSE KRINGEN

VERTROUWENSPERSOON

Inleiding

Het bestuur staat natuurlijk te allen tijde tot de beschikking van alle leden van de Mahjongclub Haagse Kringen voor welke kwestie dan ook .

Het bestuur van Haagse Kringen heeft één van haar leden bereid gevonden om de rol van vertrouwenspersoon voor de vereniniging op zich te nemen.

Rol van de vertrouwenspersoon

De rol van de vertrouwenspersoon is om onafhankelijk van het bestuur een aanspreekpunt te zijn voor elk lid van de vereniging, speciaal voor die leden die op enig moment een lastig misschien zelfs (zeer) gevoelig onderwerp bespreekbaar willen maken binnen de vereniging.

 

De vertrouwensperoon zal het lid in kwestie in elk geval een luisterend oor bieden. Aangaande de gevoelige kwestie zal de vertrouwenspersoon trachten vast te stellen wat er exact speelt en welke impact de gevoelige kwestie heeft voor het voortzetten van het lidmaatschap van de vereniging.

 

Vertrouwelijkheid en Privacy

Al hetgeen besproken wordt tussen de vertrouwenspersoon en het lid blijft vertrouwelijk tussen het lid en de vertrouwenspersoon.

 

Soms kan de vertrouwenspersoon wellicht het lid direct adviseren of samen met het lid zoeken naar een oplossing.

 

Of de vertrouwenspersoon een direct bemiddelende rol kan, wil of zou moeten spelen, aangaande de gevoelige kwestie, is aan de  vertrouwenspersoon zelf en is dus nooit een vanzelfsprekendheid.

 

In overleg met de betreffende persoon zal de vertrouwenspersoon in principe advies geven of (alleen in overleg) eventueel doorverwijzen naar het bestuur, dan wel bemiddelen.

 

De doorverwijzing dan wel bemiddeling, gebeurt alleen na uitdrukkelijke toestemming van het betreffende lid en indien gewenst met  inachtneming van anonimiteit van het betreffende lid.


De vertrouwenspersoon heeft geen enkele verplichting om aan het bestuur te rapporteren anders dan in algemene zin naar aanleiding van een gesprek met een lid of leden feedback of evaluerend advies te geven en over het aantal keer dat de vertrouwenspersoon in een kalender jaar formeel is benaderd.

Aanleiding tot het contact
Wat de een ervaart als een gevoelige kwestie, is wellicht voor een ander helemaal niet een gevoelige kwestie.  De beslissing om contact te zoeken met de vertrouwenspersoon is aan elk lid afzonderlijk.

 

Wij willen hier een aantal voorbeelden noemen van mogelijk gevoelige kwesties. De lijst van voorbeelden sluit nadrukkelijk eventueel niet genoemde zaken niet bij voorbaat uit en dienen ook slechts als voorbeelden.

 

In algemene zin zijn er diverse voor de hand liggende, gevoelige kwesties. Het zullen naar alle waarschijnlijkheid wel dusdanig gevoelige kwesties zijn die door het lid ervaren kunnen worden als een mogelijke belemmering om het lidmaatschap op een prettige manier voort te zetten.


Voorbeelden van onderwerpen die bij de vertrouwenspersoon kunnen worden aangekaart

 

 • Ongewenste, onvriendelijke of zelfs kwetsende bejegening (verbaal en/of non-verbaal) welke men niet onderling krijgt opgelost.

  • Voortdurende onprettige bejegening in algemene zin

  • Herhaaldelijke belediging

  • Herhaaldelijke verbale of non-verbale intimidatie 

  • Sexsuele intimidatie

  • Discriminatie​​

​​

 • Persoonlijke omstandigheden (al dan niet tijdelijk) die het voor een lid moeiijk maken om op een prettige manier het lidmaatschap voort te zetten.​

  • Persoonlijke zaken (ziekte, het overwinnen van bepaalde gebreken of angst)

  • Belemmeringen, hindernissen van meer praktische aard (bijvoorbeeld vervoer, bereikbaarheid)

  • Tijdelijke of structurele financiële beperkingen die betaling van de contributie bemoeilijken. 

Voor de duidelijkheid, voor alle zaken kunt u altijd contact op nemen met een van de leden van het bestuur, maar leden hebben dus nu ook de mogelijkheid om de vertrouwenspersoon van de vereniging aan te spreken.

 

U kunt de vertrouwenspersoon benaderen via vertrouwenspersoon@mahjongdenhaag.nl