top of page

NEDERLANDS
KAMPIOENSCHAP
VOOR CLUBS
MAHJONG COMPETITION RULES
2019

In 2018 lanceerde Paul Deege tijdens de ledenvergadering van de Nederlandse Mahjongbond het idee om een landelijk kampioenschap voor clubs te organiseren.

Hoewel aan een dergelijk kampioenschap in het verleden geen waarde werd gehecht, werd tijdens de vergadering het idee van Paul ondersteund door een aantal verenigingen. Er werd besloten om met een kleine werkgroep van enthousiaste vertegenwoordigers (ENMV, Haagse Kringen, Rode Sleutels en Schoon Spel) een plan uit te werken.

Het plan werd gepresenteerd aan de NMB en kreeg goedkeuring om uitgevoerd te worden.

Een groep enthousiaste mahjongers van Mahjongclub Haagse Kringen zetten meteen voortvarend de spreekwoordelijke schouders eronder. Het één-daags Mahjong toernooi evenement zal dit jaar al worden georganiseerd!

Dit eerste toernooi is een pilot en er zal achteraf geëvalueerd worden hoe een dergelijk toernooi jaarlijks vormgegeven zal kunnen worden.

ZATERDAG 9 NOVEMBER

locatie

MAHJONGCLUB

HAAGSE KRINGEN

DEN HAAG

Namens de Nederlandse Mahjongbond nodigt Mahjongclub Haagse Kringen uw vereniging uit voor deelname aan het eerste Nederlands Kampioenschap  Mahjong Competition Rules voor Clubs

Alle secretarissen / contactpersonen bij alle bij de NMB aangesloten clubs/verenigingen zijn schriftelijk uitgenodigd. De clubs/verenigingen mogen één clubteam afvaardigen. De leden van de teams die ingeschreven worden, dienen lid te zijn van de vereniging namens wie zij worden afgevaardigd.

De vereniging dient er voor zorg te dragen voor eigen reserves zodat op de dag van het toernooi een voltallig clubteam van vier clubleden aan het toernooi deel kan nemen.

U schrijft uw mahjongclub of vereniging in via dit online formulier.

Uiterste inschrijfdatum voor deelnameclub of vereniging 15 oktober.

Uiterste datum team opgave 

Algemene vragen kunt u ten alle tijde stellen via de contact-knop onder aan de pagina.

Deelnemende Clubs/Verenigingen op volgorde van ontvangen inschrijving vindt u hieronder. Zodra alle spelende clubleden die hun eigen vereniging vertegenwoordigen bekend zijn zullen we deze lijst ook publiceren.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00 per deelnemer incl. lunch en twee consumptiebonnen. Gaarne het volledige bedrag voor 4 personen overmaken naar rekeningnummer

NL86 RABO 0340 8946 28 ten name van Penningmeester Mahjongclub Haagse Kringen onder vermelding van uw club- of verenigingsnaam en NKCLUBSMCR2019.

Deelname is definitief zodra het geld op de rekening is bijgeschreven.

Ruleset MCR - Recreanten

Aangezien de team afvaardigingen van 4 spelers per club/vereniging uit zowel recreanten als competitie-spelers mogen bestaan, is er besloten om volgens het recreanten reglement te spelen, met één uitzondering, de spelers tellen de punten voor een gedeclareerde mahjong geheel zelf.

Het Toernooi reglement van de Nederlandse Mahjongbond is van toepassing, met eventuele noodzakelijke aanpassingen omdat het hier een toernooi voor teams betreft met mogelijk gemengde afvaardigingen van recreanten/competitie spelers.

Het team resultaat bepaalt welke club of vereniging zich een jaar lang Nederlands Club Kampioen Mahjong Competition Rules mag noemen. 

Scheidsrechter

Wij zijn zeer verheugd u te kunnen melden dat Eric van Balkum heeft zich bereid verklaard om deze dag de arbitrage te verzorgen!

Dagindeling

In grote lijnen zal de dag er als volgt uit zien:

 • vanaf 8:30 ontvangst en registratie

 • 09:45 aanvang toernooi

 • rondes van 90 minuten

 • afsluiting en prijsuitreiking rond 17:30

 • borrel

 

Speellocatie

Kantine HKC ALO

Evert Wijtemaweg 6, Den Haag

>> Voor OV opties en parkeergelegenheid zie hieronder!

.

Openbaar vervoerhaltes in de buurt

 • Oude Buizerdlaan [bus 24] - 400m (5minuten)

 • Kruisbeklaan [bus 24] - 400m (5 minuten)

 • Appelstraat [lijn 3] - 550m (7 minuten)

 • Laan van Meerdervoort [bus N3] - 750m (9 minuten)

 • De Savornin Lohmanplein [lijn 3] - 800m (10 minuten)

 • Colijnplein [bus 23] - 950m (12 minuten)

 • Thorbeckelaan/Appelstraat/Alberdastraat  [bus 21] - 1,1km (13minuten)

 • Plan uw OV reis via deze link: https://9292.nl/?naar=den-haag_evert-wijtemaweg-6

Parkeergelegenheid

In de regel is er voldoende parkeergelegenheid.

U parkeert op het parkeerterrein vin de Bosjes van Pex, vóór de ingang van Haagse Korfbalclub ALO, of indien deze parkeerplaats vol zou mogen zijn, parkeert u net buiten het park aan de Daal en Bergselaan (let op er is hier een gedeelte betaald en een gedeelte onbetaald! parkeren.

Dieetwensen (voor de Lunch)

Mocht u speciale dieet wensen hebben dan kunt u deze kenbaar maken bij de organisatie via de contactknop onder aan deze pagina.

OV
Parkeren
bottom of page