top of page

BESTUUR

"... Mahjongclub Haagse Kringen ...  een kersverse enthousiaste vereniging"
Initiatiefnemers...

 

Paul Deege, Peter van der Smitte & Joyce Goddijn zijn samen het Initiatief Mahjong in Den Haag gestart en zijn tijdens de formele oprichtingsvergadering van 19 oktober 2016 formeel in functie als eerste bestuur.

Huidig bestuur

Het huidige bestuur is in het voorjaar van 2019 aangetreden.

  • Peter van der Smitte is de tweede voorzitter van de vereniging, na een periode het secretariaat onder zijn hoede gehad te hebben.  Mede-oprichter en enthousiast Mahjongspeler en gedreven bestuurder.

  • Joyce Goddijn, ook al een bekende in het Haagse Mahjong circuit, met name de spelersgroep in het Couvée-huis in stadsdeel Scheveningen vervult na een periode van penningmeester nu de taak van secretaris.

 

  • Geertjan Blaauw, sinds 2017 lid van de vereniging en één van onze fanatieke competitie mahjongspelers, is onze huidige penningmeester.

De statuten van onze vereniging zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK# 74105841)

Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering is ook een Huishoudelijk Reglement vastgesteld.

Alle (nieuwe) leden ontvangen een afschrift van de Statuten en het Huishoudelijk reglement, een digitale kopie is voor iedereen met interesse in de vereniging aan te vragen via deze  link .

Rooster van aftreden bestuursfuncties

  • Secretaris, per 2022

  • Penningmeester, per 2023

  • Voorzitter, per 2024

Oud bestuurders

2016 - 2019  Paul Deege - Één van de mede-oprichters en al jaren in Den Haag en omstreken een enthousiaste Mahjong promotor, was vanaf de oprichting tot begin 2019 voorzitter van de vereniging..

bottom of page