top of page

BESTUUR

"... Mahjongclub Haagse Kringen ...  een kersverse enthousiaste vereniging"
Initiatiefnemers...

 

Paul Deege, Peter van der Smitte & Joyce Goddijn zijn samen het Initiatief Mahjong in Den Haag gestart en zijn tijdens de formele oprichtingsvergadering van 19 oktober 2016 formeel in functie als eerste bestuur.

Huidig bestuur

Het huidige bestuur is in het voorjaar van 2024 aangetreden.

Paul Deege is de derde voorzitter van de vereniging, Paul is mede-oprichter van de club en was ook eerder voorzitter.

Marijke Huijsing, is ook een lid van het eerste uur, een betrokken vrijwilliger heeft de taak van bestuurslid secretaris op zich genomen.

 

Peter van der Smitte, is de huidige penningmeester, was mede-oprichter en sinds de oprichting bestuurslid, eerste secretaris, en daarna voorzitter.

De statuten van onze vereniging zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK# 74105841)

Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering is ook een Huishoudelijk Reglement vastgesteld.

Alle (nieuwe) leden ontvangen een afschrift van de Statuten en het Huishoudelijk reglement, een digitale kopie is voor iedereen met interesse in de vereniging aan te vragen via deze  link .

Rooster van aftreden bestuursfuncties

  • Secretaris, per 2026

  • Penningmeester, per 2025

  • Voorzitter, per 2027

Oud bestuurders

2016 - 2019  Paul Deege - Één van de mede-oprichters en al jaren in Den Haag en omstreken een enthousiaste Mahjong promotor, was vanaf de oprichting tot begin 2019 voorzitter van de vereniging.

Peter van der Smitte - Secretaris, Voorzitter

Joyce Goddijn - Penningmeester, Secretaris

Geertjan Blaauw - Penningmeester

Rita de Niet - Secretaris

bottom of page