MAHJONGCLUB

HAAGSE KRINGEN

SPEELAVOND

INFORMATIE

PER 1 SEPTEMBER ZIJN WE WEER VOORZICHTIG GESTART MET GEREGULEERDE SPEELAVONDEN!
UITSLUITEND VOOR BESTAANDE LEDEN DIE VOORAF REGISTREREN VOOR DEELNAME! PER 25 SEP. MAXIMAAL 9 SPEELTAFELS! EN DE VOLGENDE VOORWAARDEN..

De speelavond is wekelijks op de woensdagavond.

Inloop en voorbereiding vanaf 19:15

Start speelavond: 19:45, na 22:15 worden geen nieuwe spellen gestart.

MCHK Speelavond 2021.09.25 - bigger.png

De speelavonden worden voorlopig uitsluitend georganiseerd, voor bestaande leden die een geldige QR code kunnen overleggen zoals aan te vragen via coronacheck.nl. De QR code wordt gecheckt met de Corona Scan app.

Leden die willen deelnemen aan een speelavond dienen zich uiterlijk op de dag voorafgaand aan de speelavond aan te melden als deelnemer.

Als deelnemer verplicht u zich aan de volgende regels te houden:

  • U volgt de aanwijzingen van de speelavond coördinator(en).

  • Binnen de speelaccomodatie gelden de Horeca regels / beperkingen.

  • U krijgt toegang middels een geldige QR code (middels de Corona Scan app of een printversie) - wekelijks tonen!

  • U vult op de speelavond zelf verplicht een gezondheidsverklaring in middels een online formulier, of via mondeling beantwoording van de vragen.

  • U krijgt een vaste plek aan speeltafel toegewezen.

  • Aan de speeltafel geld de 1,5m afstandsregel niet (conform NOC/NSF richtlijnen

Er is vanaf heden een uitgebreide informatie pagina beschikbaar, waar we alles nog eens haarfijn uitleggen, je kunt daar ook terecht voor veelgestelde vragen.

U meld zich elke week aan voor de speelavond, vanaf de dag na de vorige speelavond tot uiterlijk een dag voorafgaand aan de eerstvolgende speelavond.

Na aanmelding verschijnt binnen 10 minuten uw naam in de deelnemers lijst hieronder.

NB: aanmelding alleen garandeert geen deelname, u dient ook een geldige QR code te kunnen overleggen én ter plekke een gezondheidsverklaring in te vullen.

Uiteraard kunt u niet deelnemen indien u symptomen van Covid-19 vertoond.  De organisatie kan u de toegang weigeren.

Gezien de maatregelen en de organisatie vooraf om elke deelnemer een vaste zitplaats aan een speeltafel toe te kunnen wijzen, kunnen wij aanmeldingen die te laat zijn ingediend niet zonder meer accepteren.  De organisatie kan uw aanvraag in overweging nemen, maar kan uw aanvraag ook afwijzen.

GEBRUIK DIT ONLINE FORMULIER OM UZELF AAN TE MELDEN VOOR DE EERSTVOLGENDE SPEELAVOND..

Als je van te voren weet dat je niet ruim voor 19:45 aanwezig kunt zijn, meld dit dan zo spoedig mogelijk in de whatsapp groep, of als je geen whatsapp hebt telefonisch bij de secretaris.

Het overzicht hieronder wordt dynamisch gegenereerd (duurt soms heel even!), iedereen die zich middels het formulier aanmeld wordt ook geregistreerd als deelnemer.

Alle via het formulier doorgegeven aanmeldingen verschijnen op deze pagina binnen maximaal 5 minuten.

Het aantal op te zetten tafels is het gegeven 'Minimum n speeltafels'.

Het aantal tafels met een "jodokus" positie wordt hier ook (tussen haakjes) aangegeven.

... het laden van de gegevens kan even duren ...