CONTRIBUTIE

Laagdrempelig.

 

De intentie is om het Mahjongen in verenigingsverband betaalbaar te houden, we zullen ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor subsidie en ondersteuning middels bijvoorbeeld de mogelijkheid van de Haagse Ooievaarspas als ook sponsoring.  Mahjongclub de Haagse Kringen zal een jaarlijkse begroting opstellen waarmee de leden kunnen bepalen wat de contributie zal worden.  Des te meer spelers des te laagdrempeliger ons aanbod voor leden zal kunnen zijn!

De contributie is vastgesteld in de ALV van 2019 en is voor het nieuwe verenigingsjaar 2020 ongewijzigd. Per maand 6 euro, per speelavond gemiddeld nog géén 1,50. Dus een jaar contributie van slechts 72,00 euro per jaar, vóór de aanvang van het kalenderjaar in één geheel te voldoen *)

Ook het inschrijfgeld is ongewijzigd: 15 euro éénmalig.

RABO Bankrekeningnummer

Ten name van : Penningmeester Mahjongclub Haagse Kringen

IBAN-nummer NL86 RABO 0340 8946 28

 

*) Wordt u lid gedurende het lopende kalender jaar, dan betaat u contributie naar rato van de nog resterende dagen/maanden voor het kalenderjaar.

OOIEVAARSPASKORTING!

Onze vereniging ook aanbieder voor Ooievaarspashouders.  Heeft u een geldige Ooievaarspas dan komt u in aanmerking voor Ooievaarspas korting van 50%, deze aanbieding geld voor de Jaarcontributie en Cursusdeelname.

Wat zijn dan die kosten?

Mahjongspellen zijn er in vele soorten en maten als ook in prijzen.  Wat belangrijk is, is de duurzaamheid en leesbaarheid. Als vereniging schaffen we natuurlijk gezamenlijke spellen aan die allen hetzelfde zijn.

 

Verder betalen we natuurlijk huur voor een locatie waar we wekelijks samen kunnen komen en waar consumpties tegen schappelijke prijzen te verkrijgen zijn. 

 

De contributie zal inclusief jaarlijkse NMB lidmaatschap zijn. Ben je al lid lid van meerdere clubs dan hoef je je natuurlijk niet nogmaals de bondscontributie te betalen!

Andere kosten zijn bijvoorbeeld ook promotie middelen om onze vereniging en het klassieke mahjong-spel te promoten en ten behoeve van ledenwerving en behoud. Als ook kosten voor het faciliteren van onze web-site.

 

NMB Competitie spelers die ook deelnemen aan de Nederlandse Competitie betalen wel een opslag van 12 euro.