top of page

CONTRIBUTIE

NMB logo Upgrade 640 transparant.png

Laagdrempelig.

 

De intentie is om het Mahjongen in verenigingsverband betaalbaar te houden, we zullen ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor subsidie en ondersteuning middels bijvoorbeeld de mogelijkheid van de Haagse Ooievaarspas als ook sponsoring.  Mahjongclub de Haagse Kringen zal een jaarlijkse begroting opstellen waarmee de leden kunnen bepalen wat de contributie zal worden.  Des te meer spelers des te laagdrempeliger ons aanbod voor leden zal kunnen zijn!

LEDEN CONTRIBUTIE

De contributie voor verenigingsjaar 2024 is door de Bijzondere ALV 2023 op 13 december vastgesteld op 85 euro per kalenderjaar

Dat is per maand net iets meer dan 7 euro per maand, per speelavond gemiddeld nog géén 1,75 euro.

Bestaande leden voldoen hun contributie per kalenderjaar in zijn geheel *)

 

NB: Het eenmalige inschrijfgeld voor nieuwe leden is ongewijzigd: 15 euro bij aanvang van het nieuwe lidmaatschap.

RABO Bankrekeningnummer

Ten name van: Penningmeester Mahjongclub Haagse Kringen

IBAN-nummer NL86 RABO 0340 8946 28

 

*) Wordt u lid gedurende het lopende kalender jaar, dan betaalt u contributie naar rato van de nog resterende dagen/maanden voor het kalenderjaar.

OOIEVAARSPAS KORTING!

Onze vereniging ook aanbieder voor Ooievaarspashouders.  Heeft u een geldige Ooievaarspas dan komt u in aanmerking voor Ooievaarspas korting van 50%, deze aanbieding geld voor de Jaarcontributie en Cursusdeelname.

 

VERENIGINGSLICENTIE t.b.v. deelname NMB toernooien.

Er zijn enthousiaste mahjongers die graag willen deelnemen aan toernooien georganiseerd door verenigingen onder auspiciën van de NMB, echter zij hebben geen mahjongclub in de buurt van hun woonplaats.

Wij bieden met ingang van 2021 een licentie mogelijkheid aan.  Dit houdt in dat u voor een bescheiden jaarlijkse bijdrage (24 euro per jaar voor 2024) onder de vlag van Mahjongclub Haagse Kringen kunt deelnemen aan NMB toernooien. Wij innen de jaarlijkse administratieve bijdrage en de bondsbijdrage en als tegenprestatie verzorgen de jaarlijkse bondsafdracht voor u, en kunt onder de vlag van Haagse Kringen deelnemen aan NMB toernooien.

U heeft als licentiehouder geen formele ledenstatus van de vereniging. Het is puur een administratieve service die wij op verzoek kunnen leveren.  Het bestuur zal jaarlijks deze licenties beoordelen.

Wat zijn dan die kosten?

Mahjongspellen zijn er in vele soorten en maten als ook in prijzen.  Wat belangrijk is, is de duurzaamheid en leesbaarheid. Als vereniging schaffen we natuurlijk gezamenlijke spellen aan die allen hetzelfde zijn.

 

Verder betalen we natuurlijk huur voor een locatie waar we wekelijks samen kunnen komen en waar consumpties tegen schappelijke prijzen te verkrijgen zijn. 

 

De contributie is inclusief jaarlijkse NMB-lidmaatschap zijn. Ben je al lid van een of meerdere clubs dan hoef je je natuurlijk niet nogmaals de bondscontributie te betalen!

Andere kosten zijn bijvoorbeeld ook promotie middelen om onze vereniging en het klassieke mahjong-spel te promoten en ten behoeve van ledenwerving en behoud. Als ook kosten voor het faciliteren van onze web-site en de communicatie met de leden.

bottom of page