top of page

EEN INTRODUCTIE

DUPLICATE MAHJONG

Originele artikel datum: 16 september 2019

Laatst aangepast: 14 mei 2020

Leestijd: ± 6 minuten

Dit is een work in progress artikel, het zal ge-update worden naarmate ons meer duidelijk wordt en meer formele informatie beschikbaar is voor ons.

ACHTERGROND

Twee oprichters van onze mahjongclub, Paul en Peter, begonnen in 2019 serieus naar dit concept te kijken. Op het moment van schrijven van dit artikel ontbreekt een formeel document (voor zover wij weten) waar het formaat tot in detail is uitgewerkt.

Wij hadden gehoopt om dit concept binnen onze vereniging eind van deze zomer op kleine schaal uit te proberen, helaas is dat nu (mei 2020) niet mogelijk.

Wij delen hier met jullie wat ons begrip is van het concept.

Binnenkort (zomer 2020) kan dit concept online gespeeld worden op mahjongsoft.com.

DE GELUKSFACTOR

Mahjong kent in al zijn varianten zoals Mahjong Competition Rules (MCR, Chinese Official), Riichi, Hong Kong, NTS etc., een aanzienlijke geluksfactor.

De mahjong stenen worden, in de ons vertrouwde spelvarianten, getrokken van de muur. Geen van de spelers heeft invloed op de stenen die zij of hij trekt.

De geluksfactor is onmiskenbaar aanwezig in alle traditionele vormen van Mahjong, Maar het is een vergissing om te denken dat de uitkomst van het spel alléén afhankelijk is van geluk.

SPELVAARDIGHEDEN

De ambitieuze mahjong-speler kan zijn spel proberen te beïnvloeden door (1) grondige kennis te hebben van alle scorende elementen van een spelvariant, (2) te weten welke stenen er precies nodig zijn om een bepaalde geldige mahjong-formatie te maken (3) te trachten om de kansen te maximaliseren door zo lang mogelijk de kans op  alternatieve geldige mahjong-formaties open te houden en (4) te trachten om ook het aantal kansen om bij een wachtend spel uit te kunnen gaan te maximaliseren waar dat mogelijk is. (5) kennis van statistieken over de meeste kansrijke scorende elementen en de daarmee samenhangende principes van kansberekening.

Dit alles in de context van de dynamiek die het spel met 4 tegenstanders met zich meebrengt.  Hierdoor zijn ook tactische vaardigheden als (6) defensieve en soms ook (7) misleidend weg leggen van stenen.

Er zijn ook nog mentale factoren,  het (8) toepassen van de vaardigheden onder de druk van de snelheid van het spel, als ook (9) het kunnen omgaan met verlies en (9) de veerkracht en doorzettingsvermogen hebben om bij elk spel opnieuw, het beste uit de stenen willen halen.

SPEELNIVEAU EN AMBITIE

Veel recreatieve spelers spelen het spel zonder acht te slaan op defensieve tactieken, iedereen kent de beginnende speler die voorkeur lijkt te hebben voor de mooie hand of zelfs de prachtige draken steen als een "juweeltje" zo lang als mogelijk vast te willen houden, want je weet maar nooit.

.

Door de bovenstaande vaardigheden te leren en te ontwikkelen is de speler die zich wil verbeteren, in staat om de invloed van alleen de geluksfactor terug te dringen.  Daarom zijn er ook mindere goede spelers en heel goede spelers.

Echter de geluksfactor om jouw "ongelukkige" 13 stenen hand te kunnen volmaken tot de "gelukkige" 14 stenen mahjong-formatie is altijd in zekere mate aanwezig.

SCORE SOMS OOK EXORBITANT

In sommige varianten wint alleen de gelukkige speler met een geldige mahjong-variant en in sommige varianten ontvangt iedereen punten voor hetgeen zij weten te formeren ongeacht wie de winnaar is. In sommige varianten ontvangt alleen de winnaar punten en in sommige varianten worden alle gescoorde punten van elke speler met elke andere speler verrekend.  In sommige varianten kan een speler met een extreem gelukkige hand, een exorbitant aantal punten scoren en daar de uitkomst van de gehele avond of speelsessie mee bepalen. 

TERUGDRINGEN GELUKSFACTOR

Om de geluksfactor terug te dringen zou je natuurlijk bepaalde elementen van "geluk" kunnen verwijderen uit het spel.  Het meest voor de hand liggende element is de set van 8 bloem- en seizoenstenen, niet voor niets ook wel gelukstenen genoemd. Daarnaast zou je zogenaamde limietspelen kunnen beperken die tot extreme puntentotalen kunnen leiden.  In de discussie welke factoren je nu wel of niet zou moeten elimineren komt er dan vroeg of laat ook het argument naar boven "ja maar als je dat er uithaalt raak je een stuk van de charme van het spel kwijt".

VERGELIJKEN VAN RESULTATEN

Een aanvullende mogelijkheid is, om een spelvorm in te stellen die het mogelijk maakt om spelresultaten te kunnen vergelijken tussen één of meerdere spelers (of teams) die gespeeld hebben met een exact dezelfde uitgangspositie. Het zal blijken dat op basis van het niveau van vaardigheden en de toepassing daarvan, de verschillende spelers, tot verschillende resultaten komen.

Een MCR voorbeeld:

Aan een denkbeeldige tafel (A) behaalt de speler op West een 9 punten  mahjong-formatie (Alle Soorten, Twee Gelijke Chows, Middelste Steen en een Pung Winden 6+1+1+1)

Aan een denkbeeldige andere tafel (B) behaald een andere speler op West een 14 punten mahjong-formatie (Gemende Straat, Alleen Chows, Vierde steen op tafel 8+2+4)

 

EXACT GELIJKE UITGANGSPUNTEN

Een bijkomende belangrijke factor is dat de situatie compleet vergelijkbaar is gemaakt door te zorgen dat ook de tegenstanders op de respectievelijk zitplaatsen oost, Zuid en Noord een exact dezelfde begin hand hebben als de spelers op de andere speeltafel in dezelfde positie.

Ook heeft elke speler een persoonlijk muur die ook voor elke zitplaats exact gelijk is aan de beide tafels.

De gelukstenen zijn aan beide tafels uit het spel verwijderd.

VERSCHILLENDE RESULTATEN

De uitgangs situaties zijn voor beide spelers gelijk, de resultaten zijn verschillend,  De keuzes zijn verschillend, het niveau van verschillende spelvaardigheden speelt een rol. 

DUPLICATE FORMAT

De spelvorm hierboven beschreven -aan de hand van een vereenvoudigd voorbeeld- is een Duplicate Format, van oorsprong bedacht voor het "Bridge" kaartspel als wedstrijdvorm, waardoor Bridge als Competitieve Denksport al vele tientallen jaren een gevestigde naam heeft. 

Het toepassen van het Duplicate Format op Mahjong en op MCR Mahjong in het bijzonder, resulteert dan in een wedstrijdformaat voor de Mahjong Competition Rules (aka Chinese Official) waarbij de geluksfactor aanzienlijk is teruggedrongen. Daarbij zijn de principes toepasbaar in een competitieve wedstrijd voor zowel individuele spelers als ook voor teams van spelers.

Duplicate Mahjong heeft -voor zo ver wij weten - momenteel geen formele status binnen de NMB en voor zover als weten ook niet binnen de EMA (European Mahjong Association) als ook de overkoepelende WMO (World Mahjong Organisation).

Er zijn verschillende toernooien georganiseerd. Het is ons bekend dat met name in Rusland er toernooien zijn gespeeld. Er zijn daar ook een aantal enthousiastelingen die veel energie in dit concept steken.

in onze zoektocht naar details over dit concept en de requirements om een daadwerkelijk toernooi te organiseren hebben wij ook contact gehad met verschillende personen in Nederland, Rusland en China.

Mahjong International League een onafhankelijke organisatie is die zich inzet om Mahjong als denksport te promoten, waarbij de Duplicate wedstrijdvorm een vereiste is. 

UPDATE april 2020

Recent is de site mahjongsoft.com een online MCR Mahjong platform (een niet-commercieel initiatief van Alexander Egorov, Vitaly Novikov en Denis Lugannikov) een initiatief gestart om dit toernooi concept beschikbaar te maken. Een delegatie van de Haagse Kringen heeft inmiddels aan een eerste pilot team "toernooi" kunnen deelnemen.  Naar verwachting zal deze zomer hopelijk het concept dusdanig zijn uitgewerkt dat er daadwerkelijk online toernooien georganiseerd kunnen worden.

Wellicht kunnen we met behulp van de site deze zomer nog een online toernooi organiseren voor onze eigen clubleden en later voor Nederlandse Clubs of Teams.

UPDATE mei 2020

Inmiddels zijn er pilots geweest voor Teams en momenteel worden er Duplicate toernooien voor individuele spelers getest.

Hieronder een korte video van Vitaly Novikov waarin hij duplicate mahjong op het mahjongsoft.com online MCR platform introduceert.

De prangende vraag voor velen is, wat behelst Duplicate Mahjong nu precies?

Zoals gezegd is het duplicate mahjong op zich een wedstrijdformaat. Het wedstrijdformaat dicteert een aantal zaken.

 • Dat de onderlinge spelresultaten van opponenten met elkaar vergeleken moeten kunnen worden...

 • waarbij het essentieel is dat alleen de spelresultaten vergeleken worden waar de opponenten exact dezelfde context hadden in termen de aanvangssituatie van een gegeven spel.

 • Hierbij wordt er door middel van een rotatie schema voor gezorgd dat alle deelnemende partijen (als team dan wel als individu) dus elk een keer dezelfde uitgangssituatie hadden.

In het kort samengevat:

De opponenten spelen onder dezelfde condities, de spelresultaten worden vergeleken.

De score van een gegeven hand word berekend aan de hand van de gemiddelde resultaten voor het gegeven spel van alle opponenten.

Er zijn allerlei details met betrekking tot dit wedstrijdformaat, het gaat te ver om op deze pagina op alle detailsin te gaan, ze zijn essentieel om een een wedstrijd / toernooi met een dergelijk formaat te organiseren.

Belangrijk is dat:​​

 • De speelstenen van te voren per speler worden uitgesorteerd in tafelsets.

 • De tafelsets worden na elke gespeeld hand hersteld naar de beginstand.

 • De tafelsets worden vervolgens aan andere tafels in een andere ronde hersteld volgens een vastgesteld schema.

 • De spelers wisselen van tafel naar tafel volgens een exact rotatie schema.

 • Dat de zitplaats van een speler is volgens een exact schema is vastgesteld.

 • De deelnemende opponenten of teamspelers mogen onderling niet spreken, mogelijk met implementatie van bijvoorbeeld schermen of gescheiden speelruimten.

In elk geval is het mogelijk om een dergelijk schema goed uit te voeren met een 4 teams van vier personen met een sessie van vier rondes van 16 gestoken" spellen, een toernooi zou dan bijvoorbeeld 4 sessies kunnen omvatten,

In theorie zou het ook met individuele spelers moeten kunnen dan wel met teams van 2 spelers of acht spelers, dit heeft impact over het aantal te spelen spellen. Een toernooi kan ook met meer dan 4 teams georganiseerd worden.  het zijn nu ook precies de details over het organiseren waar ook erg in zijn geïnteresseerd,

Daarnaast hebben de bedenkers van het concept bedacht bedacht dat rekening houdend met de wens om Mahjong als denksport op de kaart te zetten met dit formaat ook een aantal elementen uit het spel die met geluk hebben te maken te verwijderen uit het spel.

 

In die zin is MCR ook niet de enige variant waar je het duplicate formaat op zou kunnen toepassen, naar wij hebben begrepen leent ook de SBR (Sichuan Bloody Rules) variant zich voor dit formaat. Wellicht zijn er meer Mahjong varianten die zich hiervoor lenen. Wij houden het hier voorlopig bij MCR omdat op onze club alleen MCR wordt gespeeld.

Hieronder een video presentatie

Productie MIL (Mahjong International League)

Wat is dan de impact op de MCR regel variant.

 • De gelukstenen (bloem- en seizoenstenen) worden niet gebruikt

 • Er zijn dus 136 stenen in het spel

 • Geen gebruik van dobbelstenen om "random" de muur te openen.

 • Elke speler heeft een persoonlijke muur.

 

Impact op scorende elementen (fan)

 1. Het scorende element voor zelf-gepakt, +1 punt, is nog steeds van toepassing, echter de bonus zoals we die gewend zijn niet! In plaats van de traditionele punten verrekening krijgt de winnaar de handwaarde + 24 punten en de verliezers ieder (handwaarde +24)/3, een eventueel niet geheel resultaat word afgerond naar boven.

 2. Meerdere winnaars mogelijk! waarbij er ook een onderlinge verrekening van puntenplaats zal vinden.

 3. Geen Kong declaratie mogelijk als de persoonlijk muur op is! vervangende stenen kunnen alleen van de persoonlijk muur worden getrokken.

 4. Mahjong met de laatste steen van de muur, als de de persoonlijke muur van speler aan de rechterzijde van degene die Mahjong declareert op is. Die speler kan dus geen volgende beurt uitvoeren door een steen van zijn persoonlijke muur te pakken.

 5. Laatste steen van tafel is mogelijk door een speler wiens tegenstander aan de rechter zijde géén persoonlijk muur meer heeft. 

Update 21 mei:

Niet alle bovenstaande regels zijn al geïmplementeerd op mahjongsoft.com

1, 2, en 3 zeker.

4 en 5 zullen in de komende week waarschijnlijk ontwikkeld zijn.

Update 25 mei:

Ook regel 4 en 5 zijn geïmplementeerd,.

NB: We zullen op een later tijdstip een pagina creëren waar alle details zijn uitgewerkt ook voor wat betreft de aangepaste regels en de score berekening.

Impact op het MCR spelverloop

 • Elke speler speelt bij elk spel met een persoonlijke muur

 • De persoonlijke muur van 21 stenen bestaat uit een laag van 11 stenen met daar bovenop een laag van 10 stenen.

 • Elke speler heeft 13 open stenen.

 • Elke speler neemt alleen stenen van de persoonlijke muur.

 • Voor een vervangende steen bij een Kong declaratie wordt de eerstvolgende steen van de persoonlijke muur gepakt - dus niet van het einde van de muur!

 • Remise doet zich voor wanneer een speler zijn muur heeft opgespeeld en de tegenstander links van hem in een volgende beurt een steen heeft weggelegd (laatste discard) die dan nog wel als laatste steen geclaimed punten scoort.

mahjongsoft duplicate mahjong.png

image used with permission - courtesy mahjongsoft.com

Impact op de score berekening

IMP uitgelegd - Het Duplicate formaat gebruikt een concept dat men IMP noemt een acroniem voor International Match Points. Het is een internationaal geadopteerde standaard methode voor het uitdrukken van een score waarbij opponenten dezelfde uitgangspunten hebben een "tafelset" bij bridge een "board".  Afhankelijk van de scores ten opzichte van de opponent zullen er postief dan wel negatief IMPs worden toegekend.

 

Duplicate Teams

 • Het totale aantal punten voor een gegeven gespeelde hand wordt voor het gehele team berekend en geconverteerd in IMP.

 • Het totale Team IMP is de som van de IMP voor 16 handen,

 • De uitslag wordt bepaald aan de hand van de IMP totaal per team.

Duplicate Individual

 • Het gemiddelde aantal punten voor een gespeelde hand van elke deelnemer wordt berekend.

 • Vervolgens wordt voor elke speler het verschil van de eigen score vergeleken met de gemiddelde score en geconverteerd naar een individuele IMP voor de gespeeld hand.

 • Het totaal van de IMP's voor de gespeelde handen.

 • De uitslag wordt bepaald aan de hand van de IMP totaal per individuele speler.

ONLINE DUPLICATE MAHJONG OP MAHJONGSOFT.COM

 • Online Etiquette

  • Als je een onbetrouwbare netwerkverbinding hebt overweeg dan om niet mee te doen! Je dupeert de andere spelers.

  • Je begint met 16 spelers, je eindigt ook met 16 spelers. Je stapt niet zomaar uit, je maakt de gehele speel sessie af.

  • Bij een netwerk probleem, sluit je de tab van het spel en kies je AAN TAFEL opnieuw. Het spel loopt door met elke keer 9 seconden die verstrijken voor uw beurt.

  • Online Mahjong gaat sneller dan een live spel, echter met een duplicate wedstrijd stel je je in op het volgende:

   • Elke speelhand wordt synchroon gestart, na afloop van uw hand kan het voorkomen dat u moet wachten tot alle tafels de hand tot een einde hebben gebracht. Tja soms is er een snelle tafel en er komt natuurlijk ook wel eens een remise voor!

   • Gemiddeld duurt een 20 speelhanden (5 speelronden) wedstrijd 100 minuten (de snelste op moment van schrijven zo'n 80 minuten, de langste ruim 120 minuten)

 • Er zijn Individuele sessies en team sessies (4 teams van 4 personen)

 • U speelt een Duplicate Mahjong wedstrijd sessie met 16 spelers.

 • Het systeem genereert een random speelschema voor alle zestien spelers.

 • U speelt elke ronde steeds tegen drie andere tegenstanders (van de 15 tegenstanders), tegen wie u nog niet speelde in de voorgaande ronden.

 • De beurt timer staat op 9 seconden.

 • Tegen het einde van de beurt timer hoort u een geluidssignaal.

 • Is de timer verstreken dan kiest het systeem een random steen van uw hand als discard. Voor een gemiste beurt houd het systeem een teller bij.

 • Het systeem biedt Hu! aan ook als de Hu! niet geldig is! het is aan u om op het voorstel in te gaan of niet. Een valse Hu! is dus mogelijk!

 • Een valse mahjong wordt aan alle spelers getoond, sluit het venster met een X, de strafpunten worden automatisch bij de score gevoegd.

 • Het systeem biedt ook de mogelijkheid van een te claimen steen aan, het is aan u om te bepalen of je op het of een van de mogelijke voorstellen in gaat, of past.

 • Heeft u de vierde steen van de Kong in uw hand, dan krijgt u bij elke beurt waar een steen van de muur pakt, opnieuw de gelegenheid om alsnog een Kong te declareren.

 • Na tien complete handen is er een pauze van 5 minuten.

 • Het systeem berekent automatisch de mahjongpunten (GP) en de afgeleide IMP per speler / team. Deze zijn tijdens de wedstrijd te bekijken en na de wedsrijd via de statistieken pagina.

INTERESSE?

Heb je interesse in dit formaat en zou je op de hoogte gehouden willen worden van de ontwikkelingen meld je dan aan via dit formulier,  je komt dan op een distributielijst te staan waarbij wij je op de hoogte houden van nieuws en deelname mogelijkheden.

Heb je vragen over Duplicate Mahjong of informatie te delen over Duplicate Mahjong stuur ons dan een bericht via hetzelfde formulier.

BEGIN ER GEWOON MEE!

Op mahjongsoft.com wordt het Duplicate Formaat nu volop getest, je kunt gewoon aanschuiven bij de sessies om kennis te maken met deze vorm.  Wees niet bang om iets fout te doen! Jespeelt gewoon mahjong (met de omschreven aanpassingen) en omdat het een online omgeving is hoef je je niet druk te maken over de technische achterliggende details.

bronnen:

Mahjong International League website (en)

Vitaly Novikov (Rusland)

Li Wenlong (China)

MCR Duplicate (MIL site) (en)

bottom of page