top of page

MCR SCORENDE ELEMENTEN
BEGINNERSSET

Waarom een MCR beginnersset?

De MCR (Mahjong Competition Rules) spelregel-variant definieert maar liefst 81verschillende scorende elementen (meestal genoemd 'fan' - pinyin: 番). MCR is de afkorting voor de Mahjong Competition Rules (ook bekend als 'Chinese Official') wereldwijde standaard. De standaard zoals beschreven in het MCR Groene Boekje (MCR Greenbook) hier als EN versie (pdf formaat) en als als vertaalde NL versie (pdf formaat) bij de NMB (Nederlandse Mahjongbond), beschrijft alle scorende elementen en geeft per element een aantal voorbeelden.

Voor de mahjong enthousiastelingen die de MCR spelvariant beginnen te leren, zijn de 81 verschillende scorende elementen vaak nogal intimiderend. De goede leraar / cursus zal dan ook niet de beginner dwingen om eerst alle 81 elementen uit het hoofd te kennen, maar juist starten met uitleg over "de meest gespeelde" elementen.

Een van de basisprincipes bij MCR, om zo snel als mogelijk uit gaan met een valide hand (minstens 8 punten), stuurt ons eigenlijk al op een natuurlijke wijze richting een groep van elementen die het meest frequent gebruikt worden om zo snel als mogelijk uit te gaan. Gebaseerd op statistieken die voorhanden zijn, kunnen we een beginnersset samenstellen die qua aantal ook een goed te behappen doel is voor een beginner. Deze beginnersset is ook een goede basis om uiteindelijk op een natuurlijke wijze - door vooral regelmatig te spelen - het arsenaal vanzelf uit kan breiden met meer scorende elementen.

Nadat de beginnende mahjongspeler de basis MCR spelregels onder de knie heeft, kan de speler aan de slag met de MCR beginnersset. Meestal ook met enige instructie afhankelijk van de ervaring met mahjong. Een behulpzaam document hierbij is onze  vermaarde cheatsheet.

Alle andere scorende elementen zijn ook gewoon moeilijker te maken. Op onze standaard overzichts pagina (EN) kun je jezelf onderdompelen in alle 81 scorende elementen. Op deze pagina presenteren we verschillende groeperingen voor uw gemak. Op type, op element nummer en op aantal punten per scorend element, wat voor een iedere het gemakkelijkst is.

Starter-set

Op mijn persoonlijke mahjongreis kwam ik in de jaren tachtig van de vorige eeuw met een mij nog onbekende variant in aanraking en veel later pas met NTS (Nederlandse toernooi Spelregels). Weer  later leerde ik de MCR spelvariant.  Ik heb ltijd een natuurlijk 'drive' om data te structureren en te analyseren en zo kwamen de vragen vanzelf naar boven: "Zijn er scorende elementen die vaker gespeeld worden dan andere elementen? Wat doen andere mensen (gemiddeld - tot deze groep reken ik mezelf ook toe ;-) en wat doen de meer ervaren of zelfs de beste spelers? Mijn verwachting was dat deze statistieken best wel eens zouden kunnen afwijken.

Het element geluk is onmiskenbaar aanwezig in vele varianten van Mahjong, ook in het reguliere MCR, voor veel mensen is het geluks element juist ook aantrekkelijk, ongeacht de spelvariant. (Noot: het Duplicate MCR formaat is er op gericht om de geluksfactor terug te dringen!)

De meer ambitieuze speler zal echter op zoek gaan naar strategieën om de tegenstander te slim af te zijn. In essentie vertaald dit zich naar het maken van bewuste keuzes gebaseerd op de op dat moment bekende feiten die zich tijdens het verloop van het spel openbaren.

Vanaf het eerste begin waar alle spelers 13 stenen ontvangen hebben en Oost mag beginnen met een veertiende steen, zal elke speler de mogelijkheden / kansen moeten evalueren en een plan formeren om beurtelings de veertiende steen weg te leggen, de steen die het minst in dat plan past. Gedurende het spel, met het steeds groter wordende aantal weggelegde stenen en de geclaimde sets die op tafel komen te liggen, ontstaat een groeiende bron van kennis over welke mogelijkheden er nog over zijn als mogelijkheid/kans.

De methode die wij in onze eigen cursus gebruiken is gebaseerd op de meest frequent gespeelde scorende elementen, we maken hierbij ook onderscheid tussen wat wij noemen Primaire Basis scorende elementen en Primaire Ondersteunende scorende elementen

Primaire Basis scorende elementen zijn in het algemeen die scorende elementen die vaak als een goed uitgangspunt te gebruiken zijn om tot een plan te komen. Omdat ze of al 8 punten waard zijn (het minimum aantal punten in MCR om uit te gaan) of 6 punten.

De 6 punten Primaire Basis Elementen kunnen goed gecombineerd worden met (meest voorkomende) Primaire Ondersteunende scorende elementen, deze ondersteunende scorende elementen zijn nodig om een scorende element van minder dan 8 punten te brengen naar minstens 8 punten. Sommige van deze ondersteunende elementen zijn goed te gebruiken als onderdeel van een plan, bij anderen is de factor geluk van belang, waar de ervaren soms behendig mee om zal kunnen gaan om de kansen te maximaliseren.

De hierboven omschreven methode krijgt nog meer context als je deze kennis combineert met de kennis van de daadwerkelijke frequentie van alle 81 scorende elementen wanneer dat wordt geregistreerd in daadwerkelijke online spellen.

Het komt mogelijk niet als verrassing dat de scorende elementen met een lage score, gemiddeld juist het meest frequent worden gebruikt om blijkbaar ook het snelst mee uit te gaan, dit blijkt uit de voorhanden zijnde online spelstatistieken *).

 

De scorende element van 6 punten worden veruit het meest gebruikt om snel uit te gaan, vergeleken met hoger scorende elementen van 8 punten of meer.

Bij een derde van alle gespeelde handen komt All Chows om de hoek kijken.

Met de eerder omschreven karakteristieken in het achterhoofd bestaat MCR Beginnersset, van 20 scorende elementen, uit twee delen:

(A) 7 Primaire Basis scorende elementen

(B) en 13 Primaire Ondersteunende elementen

Dat is een kwart van alle 81 scorende elementen die MCR rijk is, dat is toch echt een veel minder intimiderend aantal, beter nog.... een aantal dat heel goed te behappen is voor beginners.

Als je probeert een plan te maken voor de Primaire Basis scorende element die lager scoren in het begin stadium van het spel, en deze aan te vullen met Primaire Ondersteunende elementen in een later stadium van het spel, kun je de factor geluk enigszins te beïnvloeden door de juiste keuzes te maken.

Je wilt immers zo snel als mogelijk een wachtende hand hebben, het liefst met meer dan een kans om uit te gaan.

Noot: De frequentie is normaal uitgedrukt als een percentage, maar om het makkelijker te begrijpen, vertalen wij de frequentie naar een aantal op de zoveel spellen.

*) bron statistieken:

De statistische gegevens zijn verzameld op de mahjongsoft.com website op een bepaald moment dat er zo'n slordige 500.000 geregistreerde handen waren gespeeld. Veel dank gaat uit naar Vitaly en Alexander die dit online mahjong platform mogelijk maken en deze statistieken beschikbaar maken.

Primaire Basis scorende elementen zijn die elementen met:

  ① een relatief hoge frequentie en

  ② een minimum aantal van 6 punten.

 

Deze karakeristieken maken elk van deze elementen een "plan-waardig" doel en bieden vaak voldoende flexibiliteit voor alternatieve strategieën terwijl het spel zich ontwikkelt. De meer ervaren speler zal deze lijst uitbreiden met nog andere elementen die ook 6 of 4 of zelfs maar 2 punten scoren.

Gebaseerd op de initieel ontvangen set van 14 stenen, heeft iedereen een keuze.. Ga je voor mooi of moeilijk, minder vaak gespeeld en hoop je op veel geluk van een prachtige hand met een hoge score die wellicht nooit het daglicht zal zien, omdat iemand anders je versloeg met één snelle valide hand gebaseerd op de top vier meeste gespeelde elementen aangevuld met een of meer ondersteunende elementen die minstens 2 punten waard zijn om samen tot het minimale aantal van 8 punten te komen.

 

Bij MCR is het natuurlijk wel zo dat alleen de winnaar punten ontvangt!  

Hieronder om te beginnen een lijst van de 7 Primaire Basis scorende elementen van de beginnersset.

Primaire Ondersteunende scorende elementen zijn die elementen met:

  ① een relatief hoge frequentie en

  ② een waarde die de primaire basis scorende elementen van 6 punten ondersteunen.

 

Het ligt voor de hand, dat die scorende elementen die 2 punten scoren ook wel "plan-waardig" zijn om een van de primaire basis scorend elementen die 'slechts' 6 punten scoren, te "tillen" naar 8 punten. Maar vergeet vooral de verschillende ondersteunende scorende elementen die slechts 1 punt scoren niet, twee van deze één-punters zijn vaak ook prima te gebruiken.

Sommige van deze primaire ondersteunende elementen zijn "natuurlijke maatjes" van de eerder genoemde primaire basis scorende elementen die al eerder genoemd zijn.

Het is ook niet verwonderlijk dat sommigen zelfs vaker voorkomen dan de de meest voorkomende primaire basis scorende elementen.

Wist u dat?  Weinig mensen realiseren zich dat de Zelfgetrokken Steen van de muur die jouw wachtende hand promoveert tot een punten kanon.. gemiddeld 20% voorkomt, dus één op de 5 spellen!? 

Hieronder de lijst van 13 Primaire Ondersteunende scorende elementen van de MCR beginnersset.

Secundair

De twee concepten van Primaire Basis and Ondersteunende scorende elementen, zijn een prachtig uitgangspunt.

Je zou kunnen denken dat als je een concept het dat als "Primair" wordt aangemerkt er misschien ook zoiets als een "secundair" concept bestaat, "secundair basis" en "secundair ondersteunend"?

Jazeker, je kunt secundaire groepen samenstellen door te blijven kijken naar statistische frequentie, hoe vaak worden spellen gewonnen met een bepaald scorend element.

Sommige scorende elementen die secundair zijn, zijn in de basis minder "plan-waardig", het element of geluk komt simpelweg vaker om de hoek kijken.  Maar hé, je kunt soms ook geluk hebben toch ;-) !?

Hieronder ook nog 6 Secundaire Ondersteunende en 7 Secundaire Basis scorende elementen, je gaat deze elementen zeker tegen komen, maar realiseer je dat er bij sommigen wat meer geluk komt kijken.

Ik hoor je denken, en al die andere mooie scorende elementen dan? De meer ervaren of zeer ervaren speler zal zeker, zoals eerder genoemd, de Lesser Honors & Knitted (1:54) handen en wellicht ook de Chicken-hand (1:110) als extra "wapens" in het arsenaal van mogelijkheden hebben en daardoor de winst kansen nog meer kunnen maximaliseren, omdat zij ook de kennis en vaardigheden hebben om -nog- meer alternatieve plannen te zien en deze aan te passen naarmate het spel zich ontwikkeld.

En ja, er is natuurlijk een nog veel langere lijst van scorende elementen. Die 50 elementen zijn nog (veel) meer afhankelijk van de factor geluk, ik beschouw deze elementen niet eens als "tertiair" waardig. Als je deze elementen weet te maken prijs jezelf op dat moment dan als "bijzonder gelukkig" of zelfs "extreem gelukkig".  Sommige hoog scorende elementen worden daadwerkelijk bijna nooit gespeeld! 

Daarom laten we de rest van de lijst hier op deze pagina achterwege, je kunt ze op een andere pagina bekijken.  De volledige lijst van 81 scorende MCR elementen kun je hier bekijken (EN).

bottom of page