Score berekening in MCR

Voor het berekenen van de mahjongscore bij het claimen van Mahjong / Hu zijn er bepaalde regels binnen Mahjong Competition Rules (Chinese Official).  Deze regels zijn vastgelegd in het groene boekje beter bekend als het Green Book.

TIP!

Om snel een score van een bepaalde hand te berekenen zijn er verschillende tools beschikbaar. Een online site die ook op de smart-phone in landscape mode werkt is de MCR Calculator pagina van mahjongsoft.com - een vrijwilliger van Haagse Kringen heeft meegeholpen deze calculator pagina te vertalen naar het Nederlands.

Mahjongsoft Trainer NL.png

We zullen de regels hieronder opsommen en op een later tijdstip (work in progress) ook middels voorbeelden trachten te verduidelijken omdat de correct uitleg van sommige van deze regels niet altijd correct geïnterpreteerd wordt en niet altijd correct word toegepast.

01/ FREEDOM TO CHOOSE

Vrijheid om te kiezen voor hoogste score

Het is aan de winnende speler om de score(s) van het hoogst scorende element toe te kennen.

02/ NON--REPEAT

Geïmpliceerde elementen mogen niet geteld worden

Als een of meer lager scorende element(en) automatisch onderdeel uitmaken van een hoge scorende element, dan mag het lager scorende element niet meer bij de score worden opgeteld.  Sommige scorende elementen zijn automatisch onderdeel van een hoger scorende element.

03/ NON-IDENTICAL

Reeds gebruikte sets in een combinatie mogen niet mogen niet opnieuw gebruikt worden om eenzelfde soort combinatie te maken.

Wanneer een set is gebruikt in een scorende element dan mag die set niet nogmaals gebruikt worden met een ander scorende element om dezelfde soort combinatie te maken waar deze set als eerste onderdeel van uitmaakt.

04/ NON-SEPARATION

Niet opbreken of herschikken

Wanneer er twee of meerdere sets gecombineerd zijn tot een geldig scorende element, dan mogen deze scorende elementen te herschikken om een andere combinatie te vormen.

05/ ACCOUNT-ONCE

Reeds gebruikte set éénmaal combineren met een andere nog niet getelde set

Wanneer je een set reeds hebt gecombineerd met één of twee andere sets tot een geldig scorend element, mag je resterende nog niet getelde sets slechts éénmaal combineren met een set die onderdeel uitmaakt van een reeds getelde combinatie.

Nb: bovenstaande geld voor combinaties!  Een Pung of Kong set op zich mogen alle voor de Pung of Kong geldige karakteristiek scorende elementen apart meegeteld worden!