top of page

Score berekening in MCR

Voor het berekenen van de mahjongscore bij het claimen van Mahjong / Hu zijn er bepaalde regels binnen Mahjong Competition Rules (Chinese Official).  Deze regels zijn vastgelegd in het groene boekje beter bekend als het Green Book.

TIP!

Om snel een score van een bepaalde hand te berekenen zijn er verschillende tools beschikbaar. Een online site die ook op de smart-phone in landscape mode werkt is de MCR Calculator pagina van mahjongsoft.com - een vrijwilliger van Haagse Kringen heeft meegeholpen deze calculator pagina te vertalen naar het Nederlands.

Mahjongsoft Trainer NL.png

We zullen de regels hieronder opsommen en op een later tijdstip (work in progress) ook middels voorbeelden trachten te verduidelijken omdat de correct uitleg van sommige van deze regels niet altijd correct geïnterpreteerd wordt en niet altijd correct word toegepast.

01/ FREEDOM TO CHOOSE

Vrijheid om te kiezen voor hoogste score

Het is aan de winnende speler om de score(s) van het hoogst scorende element toe te kennen.

Voorbeeld 1.1:

Je hebt 123 456 789 555 in één kleur, met deze 9 stenen zijn drie combinaties te vormen.  Een Korte Straat (1 punt), een Zuiver Hoeksteen Chows (1 punt), een Pung (1 punt), een Kong (1 punt) en een Pure Straat (16 punten). De winnaar kiest natuurlijk de Pure Straat, en een Pung want dat levert de meeste punten op. 

Voorbeeld 1.2:

Gesloten hand (a) K345; (b) K345; (c) T456; (d) T456 en (e) paar B22 scoort  8 punten voor Zuivere Dubbele Chows (a) en (b) en nogmaals voor (c) en (d), samen (2); Alles Eenvoudig (2) en Vier Chows (2). Maar natuurlijk kun je -zolang er geen sets gedeclareerd zijn- beter Zeven Paren (24) en Alleen Eenvoudig (2) en mogelijk ook een Verborgen Hand of Verborgen Schat laten noteren! - dus 26 of 28 punten, dat is nogal een verschil!

02/ NON--REPEAT

Geïmpliceerde elementen mogen niet geteld worden

Als een of meer lager scorende element(en) automatisch onderdeel uitmaken van een hoge scorende element, dan mag het lager scorende element niet meer bij de score worden opgeteld.  Sommige scorende elementen zijn automatisch (impliciet) onderdeel van een hoger scorend element.

 

Voorbeeld 2.1:

Met de drie sets uit een Zuivere Straat, zou je ook een een Korte Straat en/of een Zuivere Hoeksteen Chows kunnen vormen.  Als je voor de hoogste score kiest, in dit geval een Zuivere Straat dan mag je beide andere minder scorende elementen niet ook nog eens tellen.

 

Voorbeeld 2.2:

Echter een Zuiver Spel hoeft niet automatisch te betekenen dat daar een Zuivere Straat in zit, of een Zuiver Oplopende Pungs, dus deze mogen beiden wel geteld worden.

03/ NON-IDENTICAL

Reeds gebruikte sets in een combinatie mogen niet mogen niet opnieuw gebruikt worden om eenzelfde soort combinatie te maken.

Wanneer een set (a) is gebruikt in een scorend element combinatie (a) + (b) , dan mag deze set (a) niet nogmaals gebruikt worden met een ander scorende element (c) om dezelfde soort combinatie te maken waar deze set (a) als eerste onderdeel van uitmaakte.

Voorbeeld 3.1:

Een Zuivere Hand van T123, T456, T456, T999, T88.

Je mag extra tellen een Hoeksteen Pung, en een Korte Straat, je mag niet de T123 nogmaals combineren met de tweede T456. Want je zou dan T123 voor een tweede maal combineren om een reeds gemaakte (identieke) combinatie te vormen.

Voorbeeld 3.2:

Gesloten hand (a) K123; (b) T456; (c) T456; (d) B789 en (e) B33 scoort eenmalig Gemengde Straat voor sets (a); (b) and (d); je mag niet nog een Gemengde Straat tellen voor (a); (c) en (d).

04/ NON-SEPARATION

Niet opbreken of herschikken

Wanneer er twee of meerdere sets gecombineerd zijn tot een geldig scorend element, dan mogen deze scorende elementen niet herschikt worden om een andere combinatie te vormen.  

Voorbeeld 4:

Drie Zuiver Oplopende Pungs bestaande uit gesloten: Kringen (a) 111, (b) 222, (c) 333 en open (d) Chow Kringen 789 en (e) sluitpaar Witte Draken.  Je kunt dan de sets (a), (b) en (c) niet nog eens "opbreken" om een Zuivere Drievoudige Chow te vormen. K123, K123 en K123 

05/ ACCOUNT-ONCE

Reeds gebruikte set éénmaal combineren met een andere nog niet getelde set

Wanneer je een set reeds hebt gecombineerd met één of twee andere sets tot een geldig scorend element combinatie, mag je resterende nog niet getelde sets slechts éénmaal combineren met een set die onderdeel uitmaakt van een reeds getelde combinatie.

Nb: bovenstaande geld dus voor combinaties!  Een Pung of Kong set op zich mogen alle voor de Pung of Kong geldige karakteristiek scorende elementen apart meegeteld worden!

Voorbeeld 5: In de hand een Gemengde Straat bestaande uit drie sets (a) B123, (b) T456 en (c) K789. er is nog een vierde set (d) K123.  In dit geval is het toegestaan om set (d) samen met één van de sets uit de gemengde Straat combinatie te combineren.  Dus óf (d) + (a) tot een Gemengde Dubbele Chow óf (d) en (c) tot een Zuivere Hoeksteen Chow, dus niet beide combinaties!

Voorbeeld 6: In de hand de volgende vier Chowsets (a) T123, (b) T789, (c) K123, (d) K789, (e) RR

Je mag als volgt tellen: (a) + (c) Zuivere Hoeksteen Chows; (a) + (b) Two Hoeksteen Chows; (d) + (b) Zuivere Hoeksteen Chows; Buitenkant Hand; Één Ontbrekende Kleur, samen toch 8 punten!  LET OP! zou je feitelijk eerst beide Zuivere Hoeksteen Chows claimen dan mag je niet ook de Zuivere Hoeksteen Chows claimen!

bottom of page