top of page

ALV en Speelavond 2 mei - Roel avondwinnaar

Met slechts 4 afwezige leden was het een goed bezette Algemene Ledenvergadering, natuurlijk speelde mee dat we aansluitend de eerste speelavond in deze maand mei zouden hebben.

Nog leuker werd het omdat er ook een flink aantal cursisten zich dapper onder de leden zouden mengen om ervaring op de speelavond op te doen.

We hopen dat onze cursisten de ruimte hebben gekregen om aan het spel aan de tafel te wennen!

Ledenvergadering

De ALV leverde geen enorme discussies op, er waren de nodige vragen van verschillende leden. Noemenswaardig is het besluit om dit jaar een toernooi te organiseren, hiervoor zoeken we enthousiaste leden vrijwilligers die de organisatie op zich willen nemen, het bestuur zal assisteren waar mogelijk. Onze barvrijwilliger Aad werd in het zonnetje gezet met een blijk van waardering vanuit onze vereniging, bedankt Aad! Ook was er enige discussie over hoe we de barbezetting goed kunnen regelen, hier spelen verschillende factoren mee. De partner van een van de leden wil ook graag meehelpen. Het bestuur zal een en ander met de betrokkenen opnemen. Er werd meer besproken maar dat zult u terugvinden in de notulen van de avond. Het bestuur is bijzonder verheugd over de betrokkenheid van de leden.

Meteen na de ALV stond iedereen natuurlijk te trappelen om de rest van de speelavond zo goed als mogelijk te benutten, maar liefst 8 cursisten en een gaste (Gerry) namen plaats aan een van de maar liefst weer negen speeltafels.

Tafel 1 Peter Wendy Marij Marijke S

Nadat Wendy de eerste Mahjong maakte met de Laagste Vier riep ook cursiste Marij Mahjong, zij had een Zuivere Straat. Wendy pakte het volgende spel zelf de Mahjongsteen, waarna ook Peter een prachtige Mahjong haalde met de Hoogste Drie. Het vijfde spel deed hij het nog eens dunnetjes over met de Laagste Vier. Wendy won het laatste spel en werd tafelwinnaar.

Tafel 2 Mia, Lino en Irmgard

Aan tafel 2 werd hard gestreden. Irmgard wint het eerste spel. Het tweede spel eindigt in remise. Nadat Mia het derde spel wint is Lino aan de beurt om Mahjong te roepen. Na vier spelletjes staat hij bovenaan. Dat verandert al gauw als Irmgard opnieuw wint en daarna Mia de winnende steen zelf pakt. De strijd lijkt gestreden, Mia heeft 46 punten, Irmgard 21 en Lino -19. Lino wint echter door een prachtige self pick van 26 punten. Hij is tafelwinnaar.

Tafel 3 Monica, Jeanine, Anna en Frans

Frans opent sterk met een potje van 24 punten. Jeanine maakt de volgende Mahjong. Frans heeft wederom een sterke hand van 20. Dan heeft ook cursiste Monica Mahjong. Na vier spelletjes staat Frans eerste. Daar komt verandering in want Jeanine wint de laatste twee potjes en is tafelwinnaar.

Tafel 4 Geertjan, Ineke, Mieneke en Margriet

Geertjan wint het eerste spel met een mooie hand. Het tweede spel eindigt in remise. Mieneke doet ook een duit in het zakje met een mooie score. Zij versterkt haar positie door het vierde spel te winnen met een self pick en staat dan eerste. Ineke is dan aan de beurt om Mahjong te roepen. Mieneke wint het zesde spel. Ook Margriet wint een potje voordat Mieneke alweer Mahjong maakt. Geertjan wint het achtste spel en komt daarmee op de tweede plaats aan tafel want Mieneke is tafelwinnaar.

Tafel 5 Rein, Joyce, en Marijke H

Marijke opent de score. Joyce pakt daarop zelf de winnende steen. Het derde spel eindigt in remise. Het vierde spel is weer voor Marijke. Joyce staat op dat moment eerste.

Cursist Rein haalt daarop een prachtige self pick van 29 punten en neemt de koppositie over. Marijke wordt runner-up door een mooie Mahjong. Joyce wint het zevende spel. Rein laat weer van zich horen en staat na acht spelletjes bovenaan. Marijke wint echter het laatste spel met een self pick en is daarmee tafelwinnaar. Rein is welverdiend tweede, goed hoor!

Tafel 6 Marina, Eva, Edith, Lilian

Lilian wint het eerste spel met een hand van 30 punten. Ook het tweede spel gaat naar haar. Het derde spel eindigt in remise. Dan haalt Eva een self pick. Ook het vijfde spel roept zij Mahjong. Lilian wint de laatste twee potjes en is tafelwinnaar.

Tafel 7 Gerry, Roel, Enne Jan en Joke

Enne Jan pakt de winnende steen in het eerste spel. Het tweede spel is voor Roel, hij is in bloedvorm, ook het derde spel is voor hem. Cursist Joke is dan aan de beurt om Mahjong te maken. Roel is on a winning streak, hij wint de volgende 3 spellen, waarvan de laatste twee door zelf de winnende steen te pakken. Hij is met 258 Mahjongpunten overtuigend tafelwinnaar en ook avondwinnaar.

Tafel 8 Boudewijn, Paul, Jeannette en Hans

Ook Jeannette is in the winning mood, zij opent met een mooie self pick. Ook het tweede spel is voor haar met een prachtige hand van 34 punten. Hans laat zich niet kennen en zet het derde spel op zijn naam. Het vierde spel eindigt in remise. Jeannette wint het vijfde spel en, nadat Hans nog tegenspartelt en het zesde spel wint, ook het zevende spel. Zij is tafelwinnaar.

Tafel 9 Joyce R, Jerika, Maartje, en Mariette

Mariette neemt van het begin af aan de leiding door het eerste spel te winnen. Het tweede spel eindigt in remise. Cursist Maartje komt op gelijke hoogte door het derde spel te winnen. Mariette komt weer vooraan met een mooie self pick van 30 punten. Joyce pakt in het vijfde spel de winnende steen zelf. Jerika wint het zesde potje en nadat het zevende spel in remise eindigt ook het achtste. Mariette is echter niet in te halen zij is tafelwinnaar.

22 weergaven
bottom of page