top of page

Welkom in 2018! Welkom bij het seizoen van de Azuren Draak!

Wij kunnen terugkijken op een mooi jaar voor onze vereniging. Door een flinke dosis enthousiasme en flink wat inzet van velen - waar we ons gelukkig voor mogen prijzen - een aanzienlijke groei mogen doormaken waar we best trots op mogen zijn. Het bestuur bedankt alle vrijwilligers die bijgedragen hebben de groei van onze gezellige vereniging in 2017!Wij wensen iedereen een heel gezond en voorspoedig 2018 en natuurlijk weer veel speelplezier met ons geliefde mahjongspel. Het bestuur realiseert zich dat de groei ook impact heeft op de vertrouwde kleinschaligheid waar wij ook zeker met de leden van het eerste uur zo wekelijks van hebben kunnen genieten. We hopen dat we samen met alle enthousiaste leden aan onze doelstellingen te kunnen blijven werken, promotie van het Mahjongspel en uitbreiding van de vereniging. Het is ook nadrukkelijk een uitdaging voor ons allen, om als groeiende vereniging te blijven werken aan verankering van gezelligheid en respectvolle omgang met elkaar. Om samen met elkaar het Mahjong steeds beter te willen leren spelen en een ieder speler respectvol de ruimte krijgt om fouten te maken en om van fouten te leren. Ondanks dat je elke speelavond een respectvolle "strijd" aangaat met drie tegenstanders, zorg je er natuurlijk altijd samen - als viereenheid - voor, om de sportiviteit en het nodige geduld als basis voor een ontspannen en gezellige avond. Het bestuur staat altijd open voor al jullie suggesties, ideeën, maar ook zorgen als die er mochten zijn, houdt gerust het bestuur scherp! Jullie, de leden, zijn de vereniging!

De competitie zijn we vorig jaar al gestart, het wedstrijd element dat toch onderdeel is van het spel, immers "the winner takes all", is hiermee een geïntegreerd onderdeel van de speelavond geworden. Het bestuur sprak ook de hoop uit dat de competitie de leden ook aanzet tot het steeds beter willen leren spelen. We zien ook dat effect ook aanwezig is, niet voor niets vertegenwoordigen maar liefst zes van onze leden zich op het aankomende Valentijnstoernooi 2018 (georganiseerd door de Mahjongvereniging Bamboe Acht). Als je merkt dat je door opgedane ervaring en kennis steeds beter gaat spelen wordt het voor jezelf alleen maar nog leuker. Meedoen aan een recreanten toernooi is geen hoogste doel, ieder bepaald voor zich hoe je wilt spelen, het bestuur wil de leden wel stimuleren en helpen om die stap te maken, maar nooit geforceerd, het is je eigen keuze, je doet het omdat je het leuk vindt. We zijn natuurlijk wel trots op de verrichtingen van diegenen die meedoen aan toernooien. En ook op dit vlak heeft onze vereniging zich al gevestigd, met als hoogte punt de prachtige ere plaatsen van Maaike en Annechien. De informatieve interactieve sessies die Paul Deege een aantal keren verzorgde, zullen ook in 2018 weer georganiseerd gaan worden ze zijn voor iedereen, we willen ook nadrukkelijk vragen aan jullie als leden om suggesties voor meer uitleg en vragen omtrent het spel altijd te delen.

Zoals de meesten van jullie weten, is er vorig jaar, ook weer na feedback vanuit de vereniging, na overleg in een kleine werkgroep (Bestuur en Maaike en Annechien) besloten om een, naar wij hopen, iets interessantere vernieuwde competitie opzet te kiezen. De eerste doelstelling blijft natuurlijk om wekelijks gewoon een gezellige en ontspannen pot Mahjong te spelen. De charme van het Mahjongspel is echter toch ook om de juiste keuzes te (leren) maken, via een strategisch plan om het geluk zoveel mogelijk naar je toe te trekken, ook de spanning of je die stenen die je nodig hebt inderdaad zou kunnen krijgen is voor velen een aantrekkelijk onderdeel. Door elke drie maanden een "reset" in te bouwen hopen we dat de competitie voor iedereen nog leuker wordt.

Ja en als je dat besloten hebt, ga je dan simpelweg het kalender jaar in vier driemaandelijkse perioden opdelen, kwartaal 1, kwartaal 2 etc.? Elk kwartaal kan er dus gestreden worden om de eer, bij deze eer past naar onze mening iets passends, iets leuks, iets origineels om voor te strijden, iets wat de eer ook recht doet, iets in de geest van de symboliek van het spel.

Er is natuurlijk heerlijk veel symboliek in het Mahjongspel, misschien zelfs wel meer dan de bedenkers het spel ooit zelf toebedacht hadden, zouden we daarmee iets kunnen doen? Met name de oosterse en natuurlijk vooral Chinese invloed vinden we prominent terug op de speelstenen zelf en ook in de "rituelen" om het spel heen.

Met het opdelen van de competitie in vier delen volgen we ook eigenlijk de viereenheid die ook her en der in het spel is terug te vinden. Als we het over een seizoen hebben dan zal je, als je heel dicht bij het spel blijft, al gauw denken aan de seizoenstenen en de daaraan gerelateerde bloemstenen en natuurlijk niet te vergeten aan de vier winden. We hadden dus natuurlijk ook eenvoudig kunnen kiezen voor bijvoorbeeld het Lenteseizoen of het seizoen van de Orchidee. Na iets verdere verdieping in het symbolisme rond het Mahjong en in de Chinese cultuur kwamen we echter via de al eerder genoemde vier-eenheden, via de elementen, de vier kenmerkende kleuren (groen, rood, wit en zwart) uit bij de vier bewakers van het heelal, vier mythische figuren, de Azuren Draak, de Vermiljoenen Phoenix (Feniks), de Witte Tijger en de Zwarte Schildpad.

We starten van januari tot en met maart met het seizoen van de Azuren Draak, dit groenblauwe mythische dier representeert onder andere het oosten, het seizoen van de Lente, de groei van het "groene hout", het hoogste symbool van goedheid en geluk.

Wie mag zich aan het eind van dit kwartaal de Azuren Draak van 2018 noemen?

Veel plezier en tot ziens aan de Mahjongtafel!

Joyce

Paul

Peter

24 weergaven
bottom of page