top of page

Speelavond 22 augustus. Eva avondwinnaar! Enquete op komst ... Toernooicommissie iets voor jou?

Eerste speelavond van Oktober - Vrije Speelavond.

Bij wijze van experiment zal de eerste speelavond van oktober 2018 een vrije speelavond worden.

We spelen op deze avond GEEN competitie, eventuele uitslagen worden dus niet in de competitiestand meegenomen.

Het is aan een ieder vrij om te bepalen hoe je deze avond wilt spelen. Wil je een keer met een bepaalde groep mensen spelen, wil je instructie, of maakt het je niet zoveel uit als je maar speelt.

Het kan/mag op deze avond, maar voorop blijft staan dat iedereen speelt en er zoveel als mogelijk volle tafels zijn. Binnenkort zullen we inventariseren wie er wat wil op deze avond...

Enquete op komst...

Het bestuur is een enquête aan het voorbereiden. Er worden terloops allerlei wensen en ideeën geopperd door leden. Het is bestuur is terughoudend om een aantal structurele zaken "zomaar" te veranderen. Er zijn een aantal uitgangspunten waarop de vereniging gestoeld is en waarover bij de oprichting besluiten zijn genomen. Soms zijn er ook binnen het bestuur ideeën die ter sprake komen. De resultaten van de enquête zullen het bestuur een idee geven of er bepaalde ideeën en/of suggesties verder uitgewerkt kunnen worden.

In de komende maanden zullen alle leden de enquête ontvangen.

Toernooi-commissie op z'n gat ?!

De vereniging heeft zich bij de laatste ALV uitgesproken over een te organiseren toernooi.

Enige tijd geleden waren een aantal enthousiastelingen die zich als vrijwilliger hadden opgegeven om een toernooi-commissie te vormen en de plannen voor een toernooi uit te werken en gestalte te geven. Een toernooi organiseren kost tijd en energie en is geen triviale taak, er komt heel wat bij kijken.

Helaas is het er niet van gekomen om een functionerende toernooi-commissie van de grond te krijgen. Voornamelijk door tijdgebrek.

Dus hierbij een hernieuwde oproep voor vrijwilligers die zitting willen nemen in de toernooi-commissie.

Enthousiaste leden kunnen zich aanmelden bij de bestuursleden.

Tafelverslagen...

Tafel 1 Eva, Frans, Ineke en Mariette

Eva begint de avond goed met een self pick Verweven Straat. Frans loopt een stuk in met een Zuivere Straat en neemt de koppositie over door daarna nog een Zuivere Straat te halen, maar nu door de winnende steen zelf te pakken. Ook Mariette haalt een self pick. Frans leidt. Het volgende spel eindigt in remise. Eva neemt het stokje van Frans over met weer een Verweven Straat. Daarop volgt nog een remise. Frans komt precies gelijk met Eva door met een Gemengde Straat Mahjong te maken. Eva beslist de strijd met een prachtige hand, een Verborgen Schat met Allemaal Pungen self pick, dat levert haar in één keer een voorsprong van 234 punten op. Eva is tafel- en ook avondwinnaar.

Tafel 2 Geertjan, Marijke en Mia.

Aan tafel 2 is het Mia die flink gas geeft, zij wint maar liefst 8 van de 12 spelletjes. Pas in de Zuid-ronde weet Marijke een spel te winnen, waarna Mia een self pick haalt. Dan is Geertjan aan de beurt om Mahjong te roepen. Mia sluit de Zuid-ronde af en wint de eerste twee potjes van de West-ronde. Marijke wint de laatste twee. Mia is tafelwinnaar.

Tafel 3 Jeannette, Marij, Paul en Wendy

Marij roept het eerst Mahjong, met Gemengde Driedubbele Chows. Jeannette heeft daarop een Zuivere Straat en daarna een self pick Gemengde Driedubbele Chows. Paul sluit de Oost-ronde af met de Laagste Vier. Jeannette staat aan kop. Marij vecht terug met een Open Hand Zuivere Straat, en doet er nog een self pick achteraan. Jeannette komt weer voorbij met een Verweven Straat. Eindelijk heeft Wendy ook Mahjong met een Schoon Spel. Jeannette staat nog steeds aan kop. Daar komt verandering in als Marij nog een Zuivere Straat haalt, zij doet dit met de steen waarmee ook Wendy, die na haar aan de beurt is, Mahjong zou hebben. Het volgende spel is spannend, want maar liefst drie man zijn wachtend, Wendy pakt de winnende steen zelf, een Schoon Spel Het laatste spel eindigt in remise. Marij is de tafelwinnaar.

Tafel 4 Joyce, Lino, Marijke S. en Roel

Lijstaanvoerder Lino wint het eerste spel met Allemaal Pungen. Marijke is dan aan de beurt met Driedubbele Gemengde Chows. Lino doet nog een Allemaal Pungen en staat daarmee bovenaan. Roel doet ook een duit in het zakje, weggegeven door Lino, die ook de weggever is bij de Mahjong van Joyce, waardoor Marijke nu aanvoert. Roel haalt daarop een mooie self pick, en Lino doet dat ook waardoor hij weer bovenaan staat. Joyce probeert wat in te lopen door ook een self pick te halen met een Gemengde Straat. Marijke doet een ultieme poging met een Schoon Spel gevolgd door Tweelingen, maar Lino heeft genoeg voorsprong om de tafelwinnaar te blijven.

Tafel 5 Annechien, Liesbeth, Maaike en Monica

Monica wint het eerste spel van de Oost-ronde, Liesbeth het tweede en derde. Annechien wordt koploper door het vierde spel met een mooie self pick van 30 punten te winnen. Liesbeth haalt daarop een self pick met een Gemengde Straat. Monica volgt haar voorbeeld en doet dat ook. Annechien wil niet achterblijven en pakt zelf de winnende steen van haar Gemengde Oplopende Chows. Monica wint het laatste spel van de Zuid-ronde. De West-ronde begint met een remise. Monica haalt daarop haar tweede self pick van de avond en wint ook de twee laatste spelletjes. Maaike moet dat alles met lede ogen aanzien. Zij is bijna elk spel wachtend, maar heeft helaas geen enkele keer Mahjong, ook het spel niet dat zij al vanaf de de derde steen wachtend is. Monica is tafelwinnaar.

Tafel 6 Gerry, Lilian, Margriet en Peter

Het eerste spel eindigt in remise. Lilian wint het tweede spel. Peter haalt daarop tweemaal een self pick en voert daarmee de lijst aan. Margriet begint haar opmars door het vijfde spel te winnen. Lilian wint het zesde. Margriet wint daarna het zevende en ook het achtste spel, het laatste met een 30 punten self pick. Zij neemt de leiding over. Door ook het negende spel te winnen verstevigd zij haar positie. Het tiende spel eindigt in remise. Lilian wint het laatste spel. Margriet is de tafelwinnaar.

Tafel 7 Edith, Enne Jan, Jerika en Mieneke

Edith wint het eerste potje met de Laagste Vier. Het tweede spel eindigt in remise. Jerika pakt zelf de winnende steen van haar Verweven Straat. Edith wint het vierde spel. Jerika bezet de koppositie. Enne Jan is dan aan de beurt om Mahjong te roepen. Edith blijft niet achter en maakt Mahjong met een Gemengde Straat. Mieneke haalt dan gelukkig ook een Mahjong, Allemaal Pungen. Het laatste spel eindigt in remise. Enne Jan is tafelwinnaar.

16 weergaven
bottom of page