top of page

ALV 2022 | Speelavonden nog niet druk bezocht | Ventilatie | NK MCR CLUBS uitgesteld!

Het weer oppakken van de speelavonden is voor vele leden nog geen vanzelfsprekendheid. Het nog steeds rondwarende virus heeft nog steeds impact op de leden van onze vereniging, zoals ook blijkt uit de vier behandelde onderwerpen in dit blog.

In dit blog wil ik de leden ook nogmaals attenderen op de openstaande bestuurslid positie, waar alle leden reeds over zijn geïnformeerd. Het bestuur heeft helaas nog geen reactie ontvangen van één van de 43 leden. Alle leden zullen nogmaals een herhaalde oproep via email ontvangen.

Door het verschuiven van het NK MCR voor Clubteams naar 11 juni, is er binnen het team van Haagse Kringen, één open positie gekomen en ook nog ruimte voor eventuele reserve.


ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022 - ONLINE!

Zet het in je agenda! Het bestuur heeft de ALV 2022 ingepland voor dinsdag 10 mei 2022. Het zal een online ALV zijn. Dit brengt een speciale procedure met zich mee, zodat alle leden inspraak hebben en ook hun stem kunnen laten gelden. Uw betrokkenheid wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld, ook al zijn er geen enorm spannende zaken geagendeerd.
VENTILATIESYSTEEM SPEELLOCATIE

We hebben al eerder bericht over de ventilatie op de speellocatie. Dit is een prima ventilatiesysteem dat volledig voldoet aan het bouwbesluit type C. Uiteraard is een voorwaarde dat het systeem is ingeschakeld. Er moeten wel altijd twee zaken geregeld worden bij het openen van de speellocatie, alvorens de speelavond te beginnen.

  1. De mechanische lucht-afzuiginstallatie is ingeschakeld (knop in de keuken)

  2. De beide bovenlichten zijn geopend.

Als aan de voorwaarden is voldaan, kan ventilatiesysteem optimaal verse lucht aanzuigen. Met name het openen van de bovenlichten is een ding, je moet dan een flinke trap gebruiken om eerst het slot van de bovenlichten te openen met een sleutel alvorens de bovenlichten te kunnen openen. Aan het eind van de avond moeten de bovenlichten natuurlijk weer worden afgesloten.

Tijdens de meer gereguleerde speelavonden vorig jaar is dit elke speelavond gedaan door een bestuurslid. Dit moet voortaan door vrijwilligers worden opgepakt, de speelavond coördinator ziet er op toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurd in het groter belang van alle deelnemers, uiteraard in samenspraak met de barvrijwilliger.


Belangrijk! Als één of meerdere leden vinden dat het fris is, dan is dat géén reden om de ventilatie uit te schakelen. Het ventilatie systeem MOET tijdens de speelavond op de juiste manier zijn ingeschakeld.

De leden die het wat sneller fris hebben wordt dan ook aangeraden om zelf maatregelen te nemen door extra kleding lagen mee te nemen.


SPEELAVONDEN NOG NIET ERG DRUK BEZOCHT

De overheid laat steeds meer tijdelijke regelgeving los. De maatschappij moet weer terug naar normaal. Net zoals de strikte maatregelen sommige mensen beperkt, hebben deze versoepelingen soortgelijke effecten. Wie ik ook spreek, de omikron variant is zeer besmettelijk, in de directe bubbel, van veel mensen, raken langzaam maar zeker mensen besmet, de symptomen variëren van lichte symptomen tot behoorlijk last tot langdurig aanhoudende symptomen. Genoeg redenen voor een meerderheid van de leden, zo blijkt op dit moment, om voorzichtig te blijven.

We merken dat nu ook op onze speelavonden, vanaf het voorzichtig opstarten van de speelavonden in februari waren het in het begin nauwelijks3 tafels, de laatste paar weken een lichte stijging naar 4 tafels. Het gemiddeld aantal deelnemers is ook nu nog een stuk minder dan in de vorige periode van openstelling (september-oktober 2021).

Omdat een meerderheid van de leden nog niet deelneemt is de competitie ook nog niet hervat.


NK MCR CLUBTEAMS UITGESTELD - ÉÉN NIEUWE KANDIDAAT GEZOCHT!

Vanwege teveel coronabesmettingen en een kleine organisatie heeft organiserende club Gouden Draak besloten om het NK te verplaatsen naar 11 juni.

Helaas kan één van de vier afgevaardigden van onze vereniging op die dag niet, we zoeken dus naar een lid die het team wil versterken op 11 juni. Geef je hier op.
93 weergaven

Opmerkingen


bottom of page