top of page

We gaan weer starten op 1 september!

Bijgewerkt op: 9 nov. 2021


De eerste stappen in het openstellingsplan van de Nederlandse overheid zijn eerder deze zomer al ingevoerd. De demissionaire regering durfde het zelfs aan om sommige zaken naar voren te halen.

Onverantwoord gedrag resulteerde in snel stijgende besmettingscijfers en stijgende aantallen ziekenhuisopnames. Het virus is er en is voorlopig niet weg en weet een makkelijke weg te vinden in het gedrag van groepen mensen die zich niet (zo) strikt aan de regels weten te houden.


Op dit moment heeft het bestuur besloten om niet eerder dan september te starten met onze speelavonden.


Overwegingen van het bestuur.

Het bestuur realiseert zich natuurlijk heel goed dat een groeiende groep leden liever eerder dan later aan een mahjongtafel wil aanschuiven.

Wat betekent dit voor onze Mahjongclub van meer dan 40 leden? Wat kan er wel en wat kan er niet?


Openstelling van de maatschappij houdt geenszins in dat we een 100% Corona-proof omgeving gecreëerd hebben. De huidige bekende mutaties geven al genoeg problemen en nieuwe mutaties zullen bijna zeker de kop op gaan steken. Ook al leren we steeds meer, er zullen nog vele onzekerheden blijven bestaan, welke ons dwingen op individuele basis beslissingen te nemen over hoe we ons gedrag wel of niet willen aanpassen om onszelf en anderen zoveel als mogelijk te beschermen.

Vaccinaties geven geen 100% garantie en testen zijn ook nooit 100% waterdicht, echter het lijkt op dit moment een strategie om risico's zo laag als mogelijk te houden.

Openstelling betekent voor eenieder dat je, gegeven de mogelijkheden en beperkingen van het moment, een persoonlijk afgewogen beslissing maakt in hoeverre je jezelf weer wilt mengen in grotere groepen mensen.

De een zal zich sneller ‘veilig’ voelen, de ander zal alles wat terughoudender moeten bekijken vanwege de eigen gezondheid of die van een naaste.

Het bestuur neemt in elk geval de verantwoordelijkheid op zich om zo goed als mogelijk te informeren over wat er wel en niet mag, waarbij natuurlijk de geldende basisregels in acht genomen moeten worden als ook eventuele regels die in de loop van de tijd dan wel versoepeld dan wel aangescherpt zullen worden.


Natuurlijk is er ook samenspraak met het bestuur van ALO, de korfbalclub die ons met hun sportkantine en barbezetting faciliteert.


We gaan weer starten op 1 september.

Het doel is om in elk geval vanaf woensdag 1 september weer een speelavond te organiseren die voldoet aan de gestelde regels van het moment en waar elk lid in principe de mogelijkheid heeft om op een verantwoorde en aanvaardbare manier deel te kunnen nemen.


We ontkomen niet aan regels, die we ook zullen moeten gaan handhaven. Regels die wellicht niet door alle leden als prettig of zelfs aanvaardbaar zullen worden ervaren.

We zullen daarin als club samen een weg moeten weten te vinden.


De uitgangspunten om te starten zijn in elk geval:

 • Organiseren van een speelavond onder voorwaarden met als doel de speelavond voor deelnemers open te stellen die zich committeren aan de op dat moment geldende regels.

 • We houden ons aan de de geldende beperkingen zoals gesteld door de overheid.

 • We houden ons aan de richtlijnen en opgesteld door NOC/NSF

 • Omdat we in een sportkantine spelen gelden ook de horecaregels voor onze speelavond.

 • Het bestuur heeft besloten om naast de verplichte gezondheidsverklaring ook middels de Corona Check en Scan app te verlangen dat de deelnemers dan wel volledig gevaccineerd, dan wel recent negatief getest zijn.

Op dit moment betekent dit dat we op basis van bovenstaande concreet met de volgende regels / beperkingen op 1 september zullen starten:

 • Deelnemers aan de speelavond zijn verplicht om zich van tevoren aan te melden.

 • Alle deelnemers verplichten zich om zich te houden aan de aanwijzingen van een speelavond coördinator.

 • Zolang deelnemers niet hebben plaatsgenomen aan een speeltafel houden de deelnemers onderling 1,5m afstand.

 • Deelnemers moeten middels de Corona Check en Scan app kunnen aantonen dat zij middels een groene scan ook daadwerkelijk kunnen deelnemen.

 • Na de Corona QR code Scan, moet de deelnemer een gezondheidszorgverklaring invullen, via een QR code.

 • Vervolgens moeten de deelnemers aan de speelavond bij het betreden van de kantine middels de ter beschikking gestelde hygiënemiddelen de handen goed reinigen.

 • De deelnemer krijgt een tafel# toegewezen. Via de reguliere steentjesmethode, echter een speelavondcoördinator trekt de steen.

 • De deelnemer neemt plaats aan de toegewezen tafel. Zodra 4 personen plaats hebben genomen kan men starten met spelen.

 • De deelnemers die de speeltafel verlaten houden de 1,5m regel in acht. Uiteraard is een sanitaire stop maken mogelijk, ook kunt u aan de bar een consumptie bestellen/betalen,

 • Zodra een tafel klaar is met spelen, wordt het spelmateriaal netjes opgeborgen.

 • Is de speeltafel klaar dan begeven de deelnemers zich zo snel mogelijk naar het terras of huiswaarts. Buiten de de binnenruimten van onze accommodatie gelden de normale richtlijnen/regels.


Opstelling tafels.

We zullen starten met 8 speeltafels per speelavond, we kunnen in elk geval met dit aantal tafels een behoorlijke afstand tussen de speeltafels realiseren, de praktijk zal leren of dit een goede inschatting is of dat we hier moeten bijstellen.


Onderlinge afstand tijdens het spelen. Er wordt gespeeld aan reguliere tafels van ca. 80x80cm. Volgens de richtlijnen is het toegestaan om tijdens het spel met toegewezen zitplaatsen de 1,5m regel los te laten.


Ventilatie Op onze speellocatie voldoet de ventilatie aan de eisen zoals vastgelegd in het bouwbesluit. Dit betekent wel dat de bovenlichten in principe maximaal geopend moeten zijn als er grotere groepen personen binnen zijn.

Deelnemers die het snel koud hebben wordt geadviseerd om zelf te zorgen voor extra kledinglagen en/of een dekentje mee te nemen.


Persoonlijke bescherming

Het dragen van mondkapjes of handschoenen of ander persoonlijke beschermingsmiddelen is niet verplicht.

Wanneer deelnemers een dergelijke bescherming willen gebruiken worden gerespecteerd.


Samen verantwoordelijkheid

Het is een eerste stap, we zullen er met z'n allen aan moeten blijven werken om de speelavond binnen de regels te laten verlopen, elk lid moet de verantwoordelijkheid nemen voor alle andere leden binnen de vereniging.


Vragen over bovenstaande kunnen jullie kwijt bij secretaris@mahjongdenhaag.nl
70 weergaven

Comments


bottom of page