top of page

Nieuwjaarsborrel - Site-veranderingen en bestuursmededelingen


Overgang naar een nieuw verenigingsjaar.

Een nieuw verenigingsjaar, op 8 januari hebben de aanwezige leden op het eerste avondje anders het glas geheven op een mooi nieuw verenigingsjaar 2020 en op een goede gezondheid voor iedereen.

Het bestuur hoopt dat het aftrappen van het nieuwe jaar met het heffen van een glaasje de start is van een traditie.


Zwarte Schildpad 2019 - Joyce Riekerk gehuldigd!

Op het avondje anders is het inmiddels een traditie om de seizoenswinnaar te huldigen, op deze avond werd Joyce Riekerk gehuldigd als Zwarte Schildpad 2019. Zij ontving de medaille uit handen van Marijke Schilders, de Zwarte Schildpad van 2018.

De jaarwinnaar 2019 wordt gehuldigd tijdens de aankomende ALV 2020.


Er werd op dit avondje anders natuurlijk ook nog nog gezellig gespeeld in een informele sfeer en samen met een aantal inmiddels bekende introducees.


Veranderingen website

De oude manier van publiceren van uitslagen, verslagen en mededelingen is niet langer ondersteund en er moest een nieuwe faciliteit in gebruik genomen worden. Dit zou op termijn allerlei voordelen moeten opleveren zoals bijvoorbeeld het blog in een alleen voor leden toegankelijk gedeelte plaatsen. Echter voorlopig moeten wij eerst een stapje terugdoen.

Je kijkt er nu naar een nieuwe blogpost, het ziet er allemaal net even anders uit en je mist vooralsnog de automatisch bijgewerkte tussenstand van het seizoen op de overzichtspagina. Er wordt uitgezocht hoe we dit het beste kunnen doen zonder hier exorbitant veel tijd aan te moeten besteden.

Voorlopig kun je de wekelijkse uitslagen, verslagen en mededelingen dus nu vinden via https://www.mahjongdenhaag.nl/blog

Nieuwe beginnende leden en aspirantleden

We starten het nieuwe jaar weer met een gegroeid ledenaantal. We starten januari met een aantal leden en aspirantleden aanmeldingen van de najaarscursus.

Voor iedereen dus zaak om deze nieuwe meestal onervaren leden zo goed mogelijk te helpen om ons geliefde spel onder de knie te krijgen en zich te ontwikkelen tot ervaren spelers. Geduld en respect zijn belangrijk.

Ter herinnering, we hanteren het volgende als een gevestigde methode die we al jaren uitvoeren.

  • a) in principe aan een tafel zonder jodokus

  • b) één beginnende speler per tafel

Dit betekent praktisch dat er bij de tafelindeling rekening gehouden de beginnende spelers van te voren elk al één (volle) tafel krijgen toegewezen.


Voorbereiden jaar voor ons eerste lustrumjaar.

Dit jaar trappen we ook de voorbereidingen af voor ons eerste lustrumjaar in 2021

niet alleen afsluiting van het vorige mooie verenigingsjaar, met een jaar waar in wij ons gaan voorbereiden op het lustrum jaar 2021. Het bestuur hoopt vanuit de vereniging ideeën gedeeld gaan worden over de invulling van mogelijke lustrum activiteiten in het lustrum jaar en dat er uiteindelijk een commissie zal worden gevormd die het een en ander op de rit zal gaan zetten.

Verwerking avonduitslagen

Voor wie het (nog) niet wist elke hand uitslag wordt digitaal ingevoerd, wij doen dit zo omdat tijdens de speelavond met opschrijven van de spel uitslagen met enige regelmaat vergissingen worden gemaakt.

Bij een regulier toernooi is het een kwestie van "jammer" je had dan maar de invuller van de score moeten controleren en dat mag overigens ook na elke hand op zo'n toernooi.

Bij de vereniging is dat anders, zeker als groeiende vereniging hebben we te maken met een behoorlijke groep onervaren en ook beginnende spelers, een foutje is zo gemaakt, zoals bijvoorbeeld de punten voor de winnaar bij een andere speler noteren kan zo maar gebeuren. Daarom houden wij op onze formulieren bij wie de Mahjong scoorde en of het een self-pick betrof of een weggegeven steen van een andere speler.

Komen we iets geks tegen dan wordt er in het algemeen contact opgenomen met de betreffende spelers.


Algemene Leden Vergadering 2020 verplaatst naar 1 april.

De ALV is verplaatst. In verband met een enorm drukke agenda van de bestuursleden en beperkte beschikbaarheid om de noodzakelijke zaken gezamenlijk op orde te hebben alvorens de ALV daadwerkelijk te kunnen laten plaatsvinden is besloten om de ALV te verplaatsen naar de eerste avond van het tweede seizoen (dus op het avondje anders in april) de leden zijn hierover inmiddels ook via email geïnformeerd.

11 weergaven

コメント


bottom of page