top of page

Speelavond 4 maart - Joyce Riekerk avondwinnaar- Verslag ALV NMB - Wat zijn onze spelambities?

Deze post is geupdate:

2020.03.11 13:31 - Afbeelding Avonduitslag gecorrigeerd!


ALV NMB 7 MAART

De Algemene Leden Vergadering Nederlandse Mahjongbond vond afgelopen zaterdag 7 maart plaats in IJsselstein. Ondergetekende en mede NMB-bestuurslid Maaike Fleskens waren aanwezig namens onze vereniging.

Ter zijner tijd zullen de complete notulen zodra deze beschikbaar zijn, gedeeld worden met alle leden van onze vereniging.


Hieronder een aantal noemenswaardige punten die ik graag willen delen.


Bestuurswijzingen NMB - Jan Warbout (NMB voorzitter) en Maaike Fleskens bestuurslid (Promotie en Communicatie) zijn afgetreden. Helaas was er maar één kandidaat bestuurslid, te weten Jack Mains (Oostpoort - Delft), hij zal toetreden tot het bestuur. Het nieuwe bestuur zal zo spoedig mogelijk naar buiten treden met de taakverdeling.


Jan Warbout (Bamboe Acht) die een grote rol en bijdrage heeft geleverd bij de oprichting van onze eigen club Haagse Kringen en onze eigen Maaike Fleskens werden natuurlijk in het zonnetje gezet en bedankt voor hun jarenlange inzet voor mahjongend Nederland.


Aan alle verenigingen en dus ook de leden van Mahjongclub Haagse Kringen wordt gevraagd om nog eens bij jezelf na te gaan of je je vrijwillig zou willen en kunnen inzetten voor de Nederlandse Mahjong Bond als bestuurslid of wellicht als vrijwilliger om een bepaald project te draaien. Je kunt je aanmelden maar ook ook voor eventuele informatie bij de bond via onze secretaris.


Bepaling Nederlands Kampioen MCR Recreanten - Momenteel is er een eenmalig toernooi dat bepaald wie zich voor een jaar de Nederlands Kampioen bij de recreanten is. De ALV heeft een voorstel aangenomen dat bepaalt dat dit geen moment opname meer zal zijn, maar dat de resultaten van vier toernooien (georganiseerd onder auspicien van de NMB) doorslaggevend zullen zijn. De details van deze wijziging zullen uiteraard met onze leden met het groeiend aantal recreanten toernooi deelnemers gedeeld worden zodra deze beschikbaar zijn. Als referentie, in 2019 zijn er 68 verschillende recreanten die aan minstens één toernooi hebben deelgenomen, 37 recreanten hebben aan minstens 4 toernooien deelgenomen.

Dit voorstel tot wijziging is door de ALV aangenomen.


Uitkomst voorstel wijzigingen recreanten speelregels - Het voorstel om de regel dat recreanten alleen het minimale aantal van 8 punten zelf moeten kunnen benoemen te wijzigen naar "zelf alle punten kunnen benoemen" (dus geen hulp van de tafelgenoten. Ruim twee derde deel van de recreanten hebben wil deze wijziging niet.

Dit voorstel tot wijziging is door de ALV niet aangenomen.


Mede door inbreng en discussie naar aanleiding van bovenstaand punt en ook de vraag waarom op internationaal niveau de Nederlandse afvaardigingen toch op enige afstand van het ere-podium eindigen ontstond er een discussie over spelregelkennis.


Ook binnen de vereniging en het bestuur van Haagse Kringen wordt hier met enige regelmaat over gesproken. Wat zijn uw eigen ambities op het gebied van mahjong? en wat zouden de ambities van de club moeten zijn?


Ontwikkelingen mahjong clubs - Uit het jaarverslag van de bond blijkt dat het aantal aangesloten clubs is gegroeid tot een totaal van 29 clubs.

De recreanten vertegenwoordigen de overgrote meerderheid 80% van de aangesloten leden. Er waren eind december 118 geregistreerde competitiespelers.

Mahjongclub Haagse Kringen was op 31 december 2019 de grootste Nederlandse Mahjongclub voor wat betreft ledenaantal, hoewel dit voor onze vereniging nooit als zodanig een doelstelling was, toch iets om trots op te zijn.

Ook noemenswaardig is, dat er in 2019 maar liefst 20 toernooien zijn georganiseerd, waarvan er 10 toegankelijk waren voor recreanten.

Wij weten dat een groeiend aantal leden van Haagse Kringen één of meerdere keren heeft deelgenomen aan toernooien.

ALV 2020 Haagse Kringen 1 April

Ter herinnering, voorafgaand aan het avondje anders van het tweede kwartaal zal de Algemene Ledenvergadering 2020.

Uw aanwezigheid wordt door het bestuur zeer op prijs gesteld, mocht u moeten afschrijven voor de ALV dan doet u dit, middels een berichtje aan de secretaris.
71 weergaven

Comments


bottom of page