top of page

Nieuwsbrief #1 2018

Bijgewerkt op: 30 apr. 2022


Beste leden / donateurs en geïnteresseerden,

Het is meer dan hoog tijd voor de eerste nieuwsbrief van 2018. In een iets ander formaat dan u gewend was. Veel leesplezier.

 

Algemene Ledenvergadering 2018 gepland voor 2 mei.

Het bestuur nodigt u alle leden / donateurs uit om de jaarlijkse Algemene Vergadering van Mahjongclub Haagse Kringen bij te wonen op woensdag 2 mei 2018.

De Ledenvergadering begint stipt om 19:30, na de ledenvergadering is er nog voldoende gelegenheid om een een gezellige pot Mahjong te spelen.

De agenda en stukken zullen u binnenkort worden toegezonden.

Alle leden mogen agenda punten inbrengen, gelieve deze agenda punten voor 23 maart aan te leveren bij de secretaris via secretaris@mahjondenhaag.nl.

 

Nieuwe leden

Sinds de laatste nieuwsbrief hebben we de volgende nieuwe leden mogen verwelkomen bij onze vereniging. Op volgorde van aanmelding:

Wim Jan Dolieslager, Joyce Riekerk, Hans Brüning, Jeanine Vermeulen, Enne Jan Vermeulen, Lilian Vermeulen, Geertjan Blaauw, Roel Sauerbreij, Mia Horstman en Anna Duisterwinkel.

Mutaties

Lia Leewes heeft haar lidmaatschap opgezegd per 31/12/2017.

Marja Nederpelt heeft haar lidmaatschap overgezet van spelend lid naar donateur.

SOCIAL MEDIA

Onze vereniging is present op verschillende Social Media

Volg je ons al?

Afmelden voor speelavonden

Met het huidige aantal actief spelende leden is het van belang dat we de speelavond snel en correct kunnen opzetten, niet alleen de tafels en materiaal maar ook de tafel loting maakt het nodig dat we weten wie er wel en niet komen. Afschrijven is heel simpel gemaakt, via de pagina https://www.mahjongdenhaag.nl/speelavond op deze pagina is tevens te zien wie zich heeft aangemeld voor de aanstaande speelavond als gast.

Gebruik ALOodsje locatie - afname consumpties

Onze huidige speellocatie wordt door de meeste leden als prettig tot zeer prettig ervaren, dat is althans de indruk die wij hebben.

De Korfbal vereniging ALO heeft ons ook fantastisch ondersteund als startende vereniging.

Regelmatig is er overleg / feedback tussen ALO en onze vereniging.

De huidige berekende huur gaat er van uit dat de leden / gasten van onze vereniging ook betaalde consumpties afnemen. Er is ons dan ook verzocht geen gratis glazen water meer te schenken als consumptie. ALO heeft flesjes bron-water in het assortiment.

Ieder lid ontvangt op de speelavond een bestel-bon op naam, welke natuurlijk aan het eind van de avond afgerekend dient te worden.

Hulp bij openen en sluiten van de speelavond.

Met 29 geregistreerde leden zal het steeds drukker worden, we spelen inmiddels met gemiddeld 6 tafels per avond.

Inmiddels heeft Joyce een aantal vrijwilligers ingeroosterd om te helpen bij het openen en sluiten van de speelavond. Met name bij het inschenken van de drankjes en opruimen van de vaat is hulp nodig.

 

Maaike Fleskens toegetreden tot bestuur NMB

Bij de ALV van de Nederlandse Mahjongbond waar Paul Deege als afgevaardigde van onze vereniging aanwezig was, werd Maaike Fleskens verkozen als algemeen lid van het bestuur. In de nieuwsbrief van de NMB heeft u kunnen lezen waar Maaike zich op gaat toeleggen. Wij wensen Maaike natuurlijk veel succes bij haar nieuwe uitdaging bij de bond.

 

Basiscursus Mahjong Competition Rules voorjaar 2018

In beginsel zal er dit jaar één cursus worden georganiseerd. De organisatie en de begeleiding is een behoorlijke aanslag op de vrijwilligers die de cursus organiseren en begeleiden. De cursus begint op 21 maart met 12 deelnemers.

Wil je ook iemand enthousiasmeren voor een volgende cursus verwijs de geïnteresseerden dan naar de cursuspagina op https://www.mahjongdenhaag.nl/cursusmahjongdenhaag

Haagse Kringen deelnemers Valentijn-toernooi georganiseerd door Bamboe Acht in Heemstede

Toernooien

Inmiddels vinden meer leden hun weg naar toernooien georganiseerd door andere verenigingen. Dat is heel leuk, nog nooit mee gedaan en twijfel je of je ook aan zo'n toernooi wilt deelnemen? neem dan contact op met een van de bestuursleden of een van de frequente toernooi bezoekers. Er wordt een zeker niveau verwacht van de deelnemers op de toernooien die door de verenigingen aangesloten bij de bond worden georganiseerd.

Voor debutanten toernooien gelden andere criteria, je kunt jezelf debutant noemen als je niet langer dan twee jaar actief MCR Mahjong speelt en niet meer dan één keer aan een regulier recreanten toernooi het deelgenomen.

Toernooi agenda voor debutanten / recreanten:

  • zondag 8 april - Haagse Tweekamp ABRI Mahjong-groep vs Haagse Kringen (aanmelden via Roel Sauerbreij)

  • zaterdag 14 april - * DEBUTANTEN TOERNOOI * De Paarse Draak (Vogelenzang)

  • zaterdag 19 mei - Skôn Spel (Berghem)

  • zondag 16 juni - De Reus van Rotterdam (ENMV)

  • zondag 8 september - Negen Poorten (IJsselstein)

  • zondag 13 of 20 oktober - De Rode Draak (Twente)

  • zondag 3 November - De Hoeksteen van Utrecht (Utrecht)

  • zondag 8 december - Bondstoernooi (IJsselstein)

Seizoen van de Azuren Draak

Nog een paar weken en de winnaar van het Seizoen van de Azuren Draak is bekend.

De avondverslagen en uitslagen als ook de tussenstand voor het lopende seizoen vindt je terug op https://www.mahjongdenhaag.nl/competitie

Op 1 april start het Seizoen van de Rode Feniks, de bewaker van het Zuiden, de scores worden dan gereset naar 0.

Eindstand 2017

op 1 maart 2016 besloten we de standen iets formeler bij te houden en bij wijze van experiment op de speelavonden een tafelloting te doen. Met het bijhouden van de avonduitslagen ontstond er toch al gauw een soort van competitie. Maaike Fleskens werd de toch wel verwachte winnaar! Marijke Schilders bereikte de tweede plaats en Wendy van der Smitte de derde plaats. Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie prestatie!

Hoewel de uitslag waarschijnlijk toch al bekend was bij de meeste leden omdat deze al lang op de competitie pagina te vinden was, mogen we toch niet verzuimen om in deze eerste nieuwsbrief de eindstand van 2017 vast te leggen. (zie onder aan deze pagina)

Nieuwe speelkleedjes

Wim Jan Dolieslager is één van onze enthousiaste nieuwe leden. Hij schonk in januari 8 speelkleden aan de vereniging waarvoor hartelijk dank. De verandering was niet voor iedereen meteen prettig. Alhoewel de mooie strakke speelkleden prima voldeden gaf een meerderheid van de spelende leden in een korte stemming aan met deze kleedjes te willen blijven spelen. De "oude" kleedjes zijn zeker niet geheel overbodig en zullen zeker gebruikt blijven worden, bijvoorbeeld bij toernooien en cursusavonden.

Vraag om stenen zonder arabische cijfers

Enkele leden hebben aangegeven graag met stenen te willen spelen die niet voorzien zijn van de arabische cijfers en letters. Bij de oprichting is specifiek gekozen voor standaard stenen met arabische cijfers en letters. Deze standaard blijft vooralsnog ongewijzigd. De standaard sets en bijbehorende plankjes voldoen prima. We willen zeker voorkomen dat leden een tafelindeling gaan maken op basis van een geprefereerde set stenen, of dat leden geforceerd worden te moeten spelen met Mahjong sets anders dan onze standaard stenen. Ook vallen hier zelf meegebrachte stenen onder, alleen onder voorwaarde dat alle vier de spelers die via de normale tafelloting bij elkaar zitten met een ander spel willen spelen.

bottom of page