top of page

Eindstand Clubactie 2021 - prachtig resultaat en trekkingsuitslag!

Met onze Haagse Kringen Clubactie 2021 hebben we een prachtig resultaat gehaald.

Onze actie was kort en krachtig. Het doel was 500 euro.

De ingezamelde middelen willen gaan we besteden aan een aantal nieuwe stoelen, welke iets comfortabeler zitten dan de standaard stoelen, materiaal voor renovatie van nieuwe speeldozen en een bedrag om wanneer dat mogelijk is lustrumactiviteiten voor alle leden te ontplooien zodra dat kan.


Belangrijke Haagse kringen Clubactie 2021 feiten op een rij.

  • 18 leden hebben actief loten gekocht en/of verkocht.

  • Alle loten zijn via een online incasso verkocht!

  • Er zijn in totaal 228 loten gekocht / verkocht!

  • Dat is ruim 110% van ons doel!

  • De top drie verkopende leden verkochten samen maar liefst 109 loten!

Jarrell 40 loten verkocht

Wendy 39 loten verkocht

Nico 30 loten verkocht

  • Er zijn ook directe donaties gedaan door een aantal leden van maar liefst 165 euro.

  • In totaal heeft de actie ruim 700 euro opgebracht.


Het bestuur bedankt een ieder die haar/zijn "steen" heeft bijgedragen middels een koop of verkoop van loten en/of donaties!


De trekkingsuitslag is inmiddels ook bekend: https://lotchecker.clubactie.nl
43 weergaven
bottom of page