top of page

Kandidaat bestuurslid | Gaat het wel goed met de club? | ALV | Koningsdag.

Van de voorzitter...

Jullie kunnen meer communicatie van uit het bestuur verwachten, we moeten eerlijk zijn, ook voor het bestuur is het niet makkelijk om de feeling met de leden te houden als we zelf (nog) niet aan de speelavonden deelnemen. We hebben goed nieuws met jullie te delen en zien ook een zonnige toekomst voor onze vereniging tegemoet, op korte termijn, zeker met de lente die nu definitief door lijkt te zetten en de aankomende zomer. Op lange termijn omdat wij denken dat we een gezonde vereniging zijn. Nauwelijks ledenverlies en er is veel belangstelling (21 geïnteresseerden op de wachtlijst) voor de cursus, al kunnen we helaas op dit moment hier nog geen planning voor maken. We willen ook een gezonde club blijven en daar hebben we jullie als leden natuurlijk ook voor nodig! Jullie zijn de vereniging! dat kan alleen als je je betrokken voelt en als het kan, ook iets aan de vereniging terug wilt geven. Daarom vragen we hier ook nog eens de aandacht voor de aankomende ALV, we leggen nog eens helder uit waarom juist deze vorm, op dit moment, de voorkeur heeft. Juist om alle leden de kans te geven, kennis te nemen van de stukken en juist om alle leden de kans te geven, hun stem uit te brengen voor de zaken waar dat voor nodig is. En ja de afgelopen periode was voor iedereen heel lastig, ook voor onze club. Er spelen al weer 4 tafels wekelijks en langzaam aan weten steeds meer leden de weg weer te vinden naar de speelavond. Het zal een kwestie van tijd zijn voor dat de boel weer flink bruist en de mahjong energie er weer van af spat. Natuurlijk zijn jullie ook benieuwd of er volgende week wel gespeeld kan worden op Koningsdag? en op woensdag 4 mei? En hebben jullie al plannen of ideeën om ons eerste lustrum - zij het verlaat - te vieren met alle leden wanneer de mogelijkheid daar is? -- happy reading....


JE HOEFT NIET BIJ DE ALV AANWEZIG TE ZIJN OM TOCH JE STEM STEM UIT TE KUNNEN BRENGEN, DAT IS GOED GEREGELD!"

 

WE HEBBEN EEN KANDIDAAT BESTUURSLID!

 

Bestuursmededeling.

Het bestuur is verheugd de leden mede te kunnen delen dat Rita de Niet aangeboden heeft om toe te treden tot het bestuur. We zijn natuurlijk enorm blij dat Rita zich enthousiast heeft gemeld en zich voor de vereniging in wil zetten. Rita is in 2019 lid geworden na haar cursus en speelt nu al weer regelmatig mee op de speelavond en is ook regelmatig online te vinden. Binnenkort komt u meer over Rita te weten in de schijnwerper. De leden kunnen vanaf 30 april middels het online stemformulier haar kandidaatschap voor het bestuur bekrachtigen voor de ALV 2022 op 10 mei. (Zie ook de ALV oproep verderop). Als alles goed gaat zal Rita na de ALV 2022 de taken van Joyce Goddijn over gaan nemen.


Gaat het wel goed met de club? Iedereen kan toch zien dat een groot gedeelte van onze leden de weg nog niet hebben teruggevonden naar de wekelijkse speelavond. Waarom blijven mensen weg?

Hoe staan we er nu als club voor?

Zoals jullie in de jaarstukken (Zie ook de ALV oproep verderop) hebben kunnen lezen, staat de vereniging qua ledenaantal en belangstelling er goed voor. Ook financieel staan we er goed voor, ondanks de langere periode van niet kunnen spelen, als gevolg van het rondwarende Coronavirus en de hiermee gepaard gaande crisis waar we met z'n allen de gevolgen van konden ondervinden.

We kunnen hier best trots trots op zijn, want er zijn nogal wat kleine mahjongverenigingen die het niet gered hebben in de Coronatijd!


Wat het wel lastig maakt, is dat de bestuursleden zelf, het nu nog niet de tijd vinden om ook weer deel te nemen aan de speelavond. Als je aanwezig bent op de speelavond krijg je toch veel meer mee over wat er speelt binnen de vereniging. Voor ons als bestuur moeten we hierbij varen op de feitelijke informatie (speelavond bezoek), slechts enkele lidmaatschap opzeggingen. Gelukkig is er ook direct contact naar ons toe, en ook via de door het bestuur uitgesproken voelsprieten houden we een aardig beeld wat er voor wie speelt.

".... wij snakken er ook naar om jullie allemaal weer te zien!"

En daar staat het bestuur niet alleen in, vele leden zouden in hun hart echt al wel willen mahjongen in een grotere groep. Maar iedereen heeft natuurlijk persoonlijke afwegingen voor het juist wel weer komen spelen of het nu (nog even) niet komen spelen.


Zoals wij het kunnen inschatten zijn de leden die we nog niet zien op de speelavond onder te verdelen in drie groepen (zonder diegenen die andere redenen hebben uit te willen sluiten ;-)

 • Er zijn leden die tijdens de periode van restricties andere activiteiten hebben opgepakt op de woensdagavond, maar het mahjongspel natuurlijk te leuk vinden om hun lidmaatschap nu al op te geven, zodra het kan zullen we ze weer gaan zien.

 • Er zijn leden die voor hun eigen gezondheid voorzichtig moeten zijn, of omwille de kwetsbare gezondheid van iemand waar ze mantelzorg voor hebben of iemand in de bubbel die door de bubbel zoveel als mogelijk beschermd worden. Hopelijk komt er snel een moment voor hen dat ze het "veilig genoeg" zullen vinden, iedereen maakt daarin een persoonlijke afweging.

 • Er zijn leden die gezien de lage opkomst en daardoor het nog niet opstarten van de competitie iets missen aan de speelavond, waardoor ze de lol van een speelavond (nog) even niet zien.

Vanaf de versoepeling en nu met volledige de openstelling zijn er tot nog toe tijdens de speelavond maar maximaal 4 tafels bezet, of misschien van de positieve kant bekeken, we hebben al vier tafels vol! Er is een begin!


Het bestuur is er van overtuigd dat we in de komende maanden de opkomst verder uit zullen zien groeien. Hoe snel dat dan daadwerkelijk zal gaan en uiteindelijk in welke mate zullen we moeten afwachten.

 

HET LEUK MAKEN DOE JE MET Z'N ALLEN!

 

Om het leuk en gezellig te maken heeft elk lid haar/zijn eigen verantwoordelijkheid, daar hoeft het bestuur niet per sé voor aanwezig te zijn. De achterliggende jaren hebben voor het bestuur ook wel duidelijk gemaakt dat het bestuur het zeker niet alleen kan doen, de vereniging moet het gezamenlijk doen. De zaken die bestuursleden bijvoorbeeld op de speelavond voorheen als vanzelfsprekend uitvoerden kunnen ook per toerbeurt door andere leden worden opgepakt.

"Leuk dat Roel die dingen verzint.. het brengt wat 'schwung' op de speelavond!"

Heb je zelf ideeën of plannen overleg dan altijd met de aanwezigen. Als je denkt dat het nodig is, schroom dan niet om het bestuur om raad en advies te vragen. Met het belang van alle aanwezigen in het achterhoofd is het al gauw prima!


Roel Sauerbreij heeft bijvoorbeeld - voor de nu al deelnemende groep leden - met regelmaat leuke verrassingen tijdens de speelavonden. Het bestuur heeft budget beschikbaar gesteld om hem hierin te ondersteunen.


Er is ook een groep mensen die nog niet de speelavond bezoekt maar wel wekelijks op de online mahjongsoft.com website hun spelletjes gezamenlijk spelen waar Joyce R en Joyce vaak het een en ander aan voorbereiden. Ook zij missen het samenkomen maar zullen zeker weer komen als voor hen de tijd daar rijp voor is.ZORG ER SAMEN VOOR DAT HET VENTILATIESYSTEEM OPTIMAAL FUNCTIONEERT

We hebben er al vaker aandacht aan besteed. In overleg met ALO zullen er automatische raamopeners worden aangeschaft en geïnstalleerd. Hierdoor wordt het makkelijker om de ventilatie mogelijkheden altijd en zeker ook optimaal te kunnen laten werken. Let er gezamenlijk op dat het ventalatiesysteem is ingeschakeld! en spreek de eventuele ALO vrijwilliger er op aan als het niet zo is. Er is een afspraak met het bestuur van ALO dat de ventilatie tijdens onze speelavonden altijd aan staat. De ALO vrijwilligers die de bar bemannen zijn hier ook van op de hoogte. Voor diegenen die het wat sneller "koud" hebben neem extra laagjes kleding mee.


Zodra er een mogelijkheid is om praktisch de avondscores weer bij te houden dan zullen we daar ook mee aanvangen, in elk geval zullen de deelnemende leden er dan voor moeten zorgen dat de formulieren verzameld worden.


ALV 2022 - LAAT UW STEM GELDEN...

Helaas is een fysieke ALV - zoals eerder aangegeven - op dit moment geen realistisch alternatief. Zeker ook omdat er een nieuw bestuurslid geïnstalleerd zal gaan worden, met toestemming van de leden, kunnen we de ALV eenvoudig weg niet langer uitstellen. We begrijpen dat het goed mogelijk is dat er mogelijk weinig animo is voor het daadwerkelijk (via Zoom) online bijwonen van de ALV 2022 op dinsdagavond 10 mei.

Het klink gek maar deelnemen aan het online ALV 2022 event is niet het belangrijkste!

Natuurlijk zien we het liefste dat zoveel als mogelijk leden de moeite nemen om wel deel te nemen, maar begrijpen ook dat het niet voor alle leden een fijne optie is. Het is een afweging, minder dan 50% van de leden op een fysieke ALV (zoals het nu is) ÓF... deze online opzet waar het voor alle leden mogelijk is om vragen te stellen en te stemmen.

De gekozen online opzet stelt JUIST ALLE LEDEN IN STAAT om toch betrokkenheid te tonen.

De opzet is zo, dat ook als u niet deel wilt nemen aan de Online ALV evenement zelf....

🤗 Alle leden de gelegenheid hebben om VOORAF vragen te stellen omtrent de beschikbare stukken. De eerste ronde loopt vandaag 24 april af. De tweede ronde loopt op donderdag 28 april af.

🤗 Alle leden de gelegenheid hebben om vanaf volgende week, VOORAF hun stem uit te brengen, middels een eenvoudig online formulier.


Waar zijn we nu in het ONLINE ALV proces?

 1. ✅ De documenten zijn al even geleden beschikbaar gesteld op de online pagina. Nog niet gezien? of niet ontvangen.. whatsapp of bel een van de bestuursleden!

 2. ✅ Vandaag worden alle vragen en opmerkingen verzameld en deze week gedeeld met alle leden

 3. ⬜️ Deze week is er tot donderdag 28 april gelegenheid om meer of alsnog vragen en opmerkingen te stellen.

 4. ⬜️ Op 30 april worden alle gestelde vragen en antwoorden worden voor aanvang van de ALV 2022 onder de leden verspreid.

 5. ⬜️ Hierna worden de de stukken definitief en worden de stemformulieren opengezet.

 6. ⬜️ Alle leden hebben de gelegenheid om tot 8 mei via het online stemformulier hun stem uit te brengen.

 7. ⬜️ Tijdens de online ALV op dinsdag 10 mei , zal het bestuur de stemuitslagen presenteren en waar nodig toelichten. Wat dat betreft is het veel afhameren immers alle vragen zijn al gesteld en beantwoord! en de stemmen uitgebracht!

  • Het bestuur zal ook de ruimte nemen om plannen toe te lichten.

  • Niet onbelangrijk de kascommissie voor 2022 zal worden gepresenteerd en het vernieuwde bestuur (met uw goedkeuring middels het stemformulier).

  • Er is ruimte voor het stellen van vragen, maar heel uitgebreide discussies werken helaas niet.

  • De gehele online samenkomst zal inprincipe niet langer dan 45 minuten duren (dat is het uitgangspunt)

"Als leden hun stem uitbrengen is dat ook steun voor het bestuur"

👉️ Mocht u een papieren kopie van de stukken en/of het formulier willen ontvangen, neem dan snel contact op met de secretaris, we zorgen dan dat u zo snel als mogelijk een papieren versie ontvangt.


👉️ Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de online middelen, vraag het aan iemand in uw omgeving of aan iemand van het bestuur.


Dus... of je nou wel óf niet deelneemt op 10 mei, we nodigen u allen uit om toch in elk geval de stukken op z'n minst in te zien en zodra de stemformulieren openstaan, uw stem als lid uit te brengen.

Koningsdag - géén speelavond ⛔️!

"Last but not least ..." Helaas a.s. week woensdag 27 april geen speelavond in verband met Koningsdag activiteiten bij de korfbalvereniging. Uitwijk naar de donderdag is jammergenoeg geen optie.

Woensdag 4 mei is er wel een speelavond, waarbij er natuurlijk gelegenheid zal zijn om met gepast respect stil te staan bij de herdenking van alle gevallenen door oorlogsgeweld.103 weergaven

1 commentaire


Membre inconnu
06 mai 2022

Kan stem formulier niet vinden. Wat doe ik fout.

J'aime
bottom of page