top of page

SPEELAVOND 22 MEI - JOYCE G AVONDWINNAAR - PROJECT MCR

PROJECT MCR NEDERLANDSE MAHJONGBOND

Tijdens de ALV 2024 van de NMB, uitte het bestuur van de bond de zorgen over de resultaten van de Nederlandse deelnemers aan internationale toernooien, vooral in het licht van de resultaten van andere deelnemende landen. Hoe kunnen we hiermee aan de slag? Hoe kunnen we onze top-spelers nog betere maken?

Tijdens de ALV boden een aantal afgevaardigden zich aan om zitting te nemen in een werkgroep.

Namens onze club zit ondergetekende in die werkgroep.

Aanvankelijk wilde de bond in eerste instantie focus op de topspelers zoals dat was uitgesproken tijdens de ALV. Binnen de werkgroep is er wel consensus dat als je het niveau op de langere termijn wilt opschroeven je breed moet inzetten. Dat wil dus zeggen dat je niet alleen focus moet hebben op de crème de la crème van MCR spelend Nederland, maar dat het initiatief naar alle verenigingen wordt uitgerold, een grotere groep met meer kennis zal op de lange duur een grotere groep zeer goede spelers kunnen opleveren.


Afgelopen zaterdag was een experimentele dag georganiseerd in IJsselstein waar twee spelers die regelmatig hoge ogen gooien tijden nationale en internationale MCR toernooien uitgenodigd om aan een beperkte groep hun speelstijl, strategieën, "do's & don'ts" e.d. te presenteren. Na de lunch werden er door andere genodigden ingezonden leermethodes gepresenteerd om via een speel en leer sessie (open spel!) en WWYD's (What Would You Do - Wat zou jij doen met deze stenen) over en weer kennis uit te delen. Er was zelfs een verrassende zelfstudie methode.

In kleine groepjes werden een aantal van deze methodes als experiment geprobeerd.


Ik kreeg de indruk dat deze experimentele dag in het algemeen als goed werd ervaren, en de werkgroep werk heeft om hier verder mee aan de slag te gaan. Het uiteindelijke doel is dat de werkgroep een vervolgdag georganiseerd zal gaan worden, waar van die deelnemers die willen deelnemen (via invitatie) ook wordt verlangd om de opgedane kennis naar hun eigen verenigingen uit te rollen. Wordt vervolgd!

Peter.


PROJECT MCR HAAGSE KRINGEN

Het bestuur van onze eigen vereniging is al enige tijd voornemens om een dagdeel te organiseren waar een externe ervaren speler kennis meer diepgaande kennis over onze variant Mahjong Competition Rules komt overdragen, natuurlijk aan diegenen die dat willen.


Ruim een jaar geleden was de animo niet erg groot, het bestuur heeft besloten om een nieuwe poging te wagen. Vorige week heeft onze voorzitter Paul bij de deelnemers aan de speelavond geïnventariseerd of zij willen deelnemen aan een dag of middag waar de mogelijkheid wordt geboden dat die leden die dat willen meer MCR-kennis wordt aangeboden.


Hoe de dag gestalte zal worden gegeven wordt zal nog moeten worden bekeken, bij veel belangstelling moeten we de groep misschien opdelen en wellicht een tweede of een derde sessie organiseren. Wellicht moeten we ook een kleine bijdrage vragen om voor de extra de zaalhuur en tegemoetkoming in de kosten van de externe vrijwilliger.

Natuurlijk willen we graag van alle leden weten wat zij wel of niet willen en waar de behoeften liggen.

Voorlopig staat de laatste zaterdag van juli of de eerste zaterdag van augustus met potlood in de agenda van het bestuur. Ook dit initiatief wordt vervolgd!


CORRECTIE OP VOORGAANDE TUSSENSTANDEN

Tijdens het publiceren van de tussenstanden van alle voorgaande speelavonden van het huidige seizoen, bleek dat bij het genereren van de tussenstanden een fout was geslopen waardoor de speelavond scores bij de verkeerde spelers werden gecalculeerd, dat is nu hersteld. Bij alle voorgaande posts met speelavond uitslagen, is de tussenstand toegevoegd en waar nodig de correctie.


UITSLAG SPEELAVOND 22 MEI

Paul had aan tafel 3 een goede avond en behaalde de hoogste Mahjongpunten score.

Ook Joyce G, debutant Wouter, Irmgard, Ria en Jerika werden tafelwinnaar! Gefeliciteerd!


TUSSENSTAND NA SPEELAVOND 22 MEI

Joyce G heeft een nipte voorsprong op Lino die wat punten liet liggen. Er volgt nog een groep van 4 spelers (Jeannette, Eva, Wendy en Paul) die zeker het ere-podium van het seizoen van de Vermiljoen Phoenix van het Zuiden, nog niet uit het oog zijn verloren.


34 weergaven

Comments


bottom of page